Lochemer Bert Oude Engberink geridderd

0
De versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LOCHEM – A.H.G. Oude Engberink (56) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen ontving hij zaterdagochtend (19/8) uit handen van Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve tijdens een speciale dienst in de Synagoge aan de Westerwal.

De onderstaande tekst is afkomstig uit een persbericht van de gemeente Lochem:

Kennis
Oude Engberink is onderscheiden voor zijn inzet voor het Jodendom en voor andere
geloofsgenootschappen. Hij beschikt over veel kennis van het Jodendom en zet die al jarenlang in binnen de regionale en landelijke Joodse geloofsgemeenschap. Hij bevordert vrede en broederschap tussen het Jodendom en andere geloofsstromingen. In deze tijd van polarisatie en verharding is dit een welkom geluid van openbaring en verlichting. Zijn positieve invloed wordt dan ook geroemd.

Chazzan
Sinds 1996 is Bert Oude Engberink secretaris, sinds 2006 chazzan (voorganger) en sinds 2009 voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Twente. Hij vertegenwoordigt de lokale gemeente in het landelijk bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland. Onder zijn voorzitterschap is de gemeente uitgegroeid tot een hecht verband van mensen.

Masorti
Voor Masorti Nederland, een conservatieve stroming binnen het Jodendom, is Bert Oude Engberink een zeer gewaardeerd adviseur van het bestuur. Mede omdat hij zich kan inzetten voor de drie Joodse stromingen die in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Dialoog
Hij was in 1999 één van de initiatiefnemers van de Raad van Levensbeschouwingen en Religies Enschede die een bijdrage wil leveren aan de verschillende religieuze of levensbeschouwelijke groeperingen om de dialoog op gang te brengen voor meer verdraagzaamheid en respect.

Bestuurslid
Ook betekent hij als bestuurslid veel voor onder andere Stichting Vriendenkring Mauthausen, Stichting Comité Herdenking Razzia Twente, Stichting
Synagoge Haaksbergen, het Nederlands Verbond voor progressief Jodendom en Stichting Levend Verleden Oost Nederland.

Publicaties
Op landelijk niveau is de heer Oude Engberink betrokken geweest bij verschillende Joodse liturgische en andere publicaties en heeft hij een aandeel gehad in de vertaling naar het Nederlands van de Sjoelchan Aroech door rabbijn Evers.

Verbinder
De heer Oude Engberink is een belangrijke verbinder en inspirator voor mensen binnen en buiten het Jodendom, wat leidt tot bijzondere samenwerkingsvormen, verdraagzaamheid en respect in onze samenleving. Het Kapittel voor de Civiele Orden vindt dit voldoende reden om Bert Oude Engberink te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.