Lochem vraagt mening inwoners over lokale democratie

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Met ingang van maandag (22/11) kunnen inwoners van de gemeente Lochem gedurende 3 weken hun mening geven over de lokale democratie. ‘Hoe kan de gemeente nog beter met u samenwerken?’, zo luidt de vraag. De vragen gaan onder meer over burgerparticipatie, communicatie en het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid.

De zogeheten Quick Scan Lokale Democratie staat open tot en met 12 december. Wethouder Eric-Jan de Haan zit in de begeleidingsgroep van het onderzoek. Samen met raadsleden, inwoners en ambtenaren. Hij legt uit: “We betrekken inwoners op veel manieren als we plannen bedenken of plannen uitvoeren. Steeds vaker geven we ruimte aan ideeën uit de samenleving. Sluit hoe wij werken voldoende aan bij wat inwoners graag willen? Daarover horen we graag uw mening!”

Verbeteracties

De resultaten van de quick scan kunnen door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren worden gebruikt. Het maakt duidelijk hoe inwoners de lokale democratie waarderen. Of er wensen zijn om meer samen te werken op onderwerpen. Wethouder De Haan: “De resultaten helpen bij het bedenken van verbeteracties richting de periode na de verkiezingen.”

Ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren vullen de vragenlijst in. Hierdoor wordt duidelijk of zij en de inwoners hetzelfde denken over bepaalde zaken. En als dit niet het geval is wil de gemeente in gesprek gaan over betere samenwerken met inwoners vorm kan krijgen.

Lokale groep

De vragenlijst is samengesteld door de landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’. De genoemde begeleidingsgroep met inwoners, raadsleden, medewerkers en een bestuurder vanuit de gemeente Lochem ondersteunt en organiseert het proces lokaal. Zij voegde ook lokale vragen toe. De begeleidingsgroep bekijkt de reacties en stelt eventuele verbeteracties voor.

Tot en met 12 december staat de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie open op www.lochem.nl/vragenlijst. (Of klik op LochemsNieuws op de advertentie die momenteel bovenaan aan elke pagina staat.)

Wie geen toegang heeft tot internet kan contact opnemen met adviesbureau Moventem, via 0575 – 76 02 27. Dan wordt een vragenlijst op papier toegestuurd