Lochem verliest rechtstreekse busverbinding met Deventer

1
Een bus van lijn 56 op de Rondweg West bij Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – Lochem verliest de rechtstreekse busverbinding met Deventer. Arriva wil lijn 56 tussen Borculo en Deventer in december opheffen. De argumenten zijn: minder reizigers, slechte aansluitingen op treinen in Deventer en de vele geplande drempels in de weg tussen Harfsen en Epse. Forensen en studenten lijken de dupe te worden. Worden reizigers de auto ingejaagd, met nog minder OV-reizigers tot gevolg?

Het Vervoersplan 2022 (download het via de link onder dit bericht) van Arriva gaat voor een groot deel over veranderingen rond Lochem. Naast het opheffen van lijn 56 komen er ook nieuwe verbindingen bij. Zo kunnen reizigers uit Lochem vanaf december met lijn 58 via Barchem naar Borculo, waar een goede aansluiting op de bus 23 naar Doetinchem bestaat, die ook Ruurlo aandoet. Ook wordt een busverbinding met Zutphen, via Almen, hersteld via dezelfde lijn 58. Deze maakt het mogelijk om van daaruit met de trein naar onder meer Apeldoorn en Deventer te reizen.

Tussen Laren, kern Lochem en station Lochem gaat tot 9.00 uur ‘s ochtends lijn 52 twee keer per uur rijden. Na 9.00 uur wordt dit de Vlinderlijn 852. Elders in de gemeente blijft buslijn 81 tussen Zutphen en Deventer, via Gorssel en Eefde, in stand.

Cijfers

In de cijfers van Arriva worden de reizigersaantallen van 2017 vergeleken met die van 2020. Dat laat een afname met 17 procent zien. Desgevraagd laat de vervoerder weten dat er geen cijfers uit de coronaperiode zijn gebruikt, maar alleen van de eerste twee manden van 2020. In dat jaar waren met name scholen in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs deels gesloten en werkten veel mensen thuis.

De trein is op papier een goed alternatief voor de bus om in Deventer te komen. De aansluitingen op andere treinen zijn dan beter. Veel Lochemers geven echter de voorkeur aan de bus vanwege de decentrale ligging van het station in Lochem. Vanuit Lochem-West is dat al snel een kwartier fietsen, bij weer of geen weer. Een bushalte is vaak gemakkelijker bereikbaar. En in Deventer kan op meerdere plekken worden uitgestapt, waaronder voor de deur van belangrijke onderwijsinstellingen. In de nieuwe situatie is het mogelijk om met de bus naar Zutphen te reizen en daar de trein naar Deventer te pakken.

Gemeente Lochem

De gemeente Lochem zegt onaangenaam verrast te zijn door het besluit om lijn 56 op te heffen. “We hebben dat de provincie en Arriva ook laten weten”, aldus Hetty Vaatstra van de afdeling communicatie. “De gemeente Lochem vindt het openbaar vervoer een belangrijke randvoorwaarde voor leefbare kernen en zelfstandigheid van onze inwoners. Openbaar vervoer is milieuvriendelijk en daarom stimuleren we juist mensen om vaker voor het openbaar vervoer te kiezen. Buslijn 56 is voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer een belangrijke verbinding tussen Lochem en Deventer. Er zal hierover binnenkort, zowel ambtelijk als bestuurlijk, overleg plaatsvinden.”

Het lijnennetwerk van Arriva in en rond de gemeente Lochem (bron: Vervoersplan 2022 van Arriva)

Arriva

Arriva heeft een aantal vragen van de redactie beantwoord. De vervoerder beaamt dat de verbinding tussen Lochem en Apeldoorn belangrijk is. Veel Lochemers werken in Apeldoorn. Letterlijk schrijft Arriva: ‘In de nieuwe situatie reizen reizigers met lijn 58 van Lochem naar Zutphen en hebben daar een goede aansluiting op de trein naar Apeldoorn. De reistijd van Lochem naar Apeldoorn is de nieuwe situatie gemiddeld 5 minuten korter dan in de huidige situatie met lijn 56 via Deventer.’

Arriva wijst erop dat de vele drempels die tussen Harfsen en Epse worden aangelegd zo zijn geconstrueerd dat personenauto’s er met maximaal 60 kilometer overheen kunnen rijden. Bussen moeten meer vaart minderen waardoor de gemiddelde snelheid op het wegvak tot 40 kilometer per uur daalt.

Laren-Deventer

Na opheffing van lijn 56 gaat tussen Laren en Deventer de nieuwe lijn 57 rijden. Op het verzoek om dit uit te leggen komt het volgende antwoord: ‘We willen Harfsen en Laren wel een verbinding laten houden met Deventer. Daar zijn deze kernen voornamelijk op gericht. We gaan wel minder vaak rijden op deze verbinding (in de nieuwe situatie 1x per uur). Het liefst zouden we niet meer met bussen over de N339 rijden tussen Deventer en Harfsen, maar er zijn geen andere geschikte wegen deze verbinding.

Arriva meent dat de alternatieve route van Lochem naar Deventer niet veel meer tijd in beslag neemt. Er wordt dan uitgegaan van een busreis, met lijn 58, naar Zutphen en verder met de trein naar Deventer. Wie nu met lijn 56 naar Deventer reist en dan verder met de trein naar Apeldoorn, is bijna drie kwartier onderweg. In de nieuwe situatie wordt dit zo’n 50 minuten. Arriva stelt overigens dat een treinreis over het algemeen als comfortabeler wordt ervaren als een busreis.

Snellere verbinding

Arriva laat verder weten: ‘Reizigers naar Apeldoorn gaan vanuit Lochem-West via een andere route reizen, namelijk via Zutphen (buslijn 58 + trein naar Apeldoorn). Deze nieuwe verbinding tussen Lochem en Apeldoorn is gemiddeld 5 minuten korter dan de huidige verbinding van Lochem via Deventer naar Apeldoorn.’

Wie het station in Lochem wil vermijden, bijvoorbeeld omdat het nogal decentraal ligt en velen het in donker geen fijne omgeving vinden, kan van Deventer naar Lochem reizen door in Zutphen de trein naar Vorden te nemen. Daar staat dan Vlinderbus 858 klaar. Deze brengt reizigers naar de bekende haltes in Lochem.

Reactie provincie

De provincie Gelderland legt uit dat wijzigingen in de vervoersplannen lang worden voorbereid. Tijdens meerdere gesprekken wordt naar de argumentatie gekeken en naar de gevolgen voor het totale vervoernetwerk. Een woordvoerster zegt dat de inzet ieder jaar is om het reizen sneller en gemakkelijker te maken voor grote groepen reizigers. En daar waar weinig vraag is, is de inzet om de bereikbaarheid te behouden via meer flexibele oplossingen. “Zo wordt voor een lange lijnbus, die leeg rondrijdt, ook wel eens gekozen voor bijvoorbeeld een kleine bus die een buurtbus aanvult”, zo klinkt het.

Lange lijn

Lijn 56 van Borculo naar Deventer is zo’n lange lijn waar onderweg van alles kan gebeuren waardoor reizigers op het eindpunt hun aansluiting niet halen. Dat gaat ten koste van de betrouwbaarheid. Die onzekerheid neemt toe door de genoemde verkeersmaatregelen. Tussen Harfsen en Epse zegt de provincie te hebben gekozen voor de veiligheid van fietsers.
Wat betreft het station Lochem laat de provincie weten: ‘We werken daar aan de rondweg wat ook leidt tot verbeteringen bij het station. In principe sluit de bus aan op de trein dus hoef je daar ook niet lang te wachten.’
In Arnhem heerst de opvatting dat het overgrote deel van de reizigers profiteert van de wijzigingen en dat vooral dagelijkse gebruikers van het OV snel zullen wennen aan de nieuwe situatie.

Rover

Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover, zelf inwoner van Lochem, zegt de analyse van Arriva deels wel te kunnen volgen maar de argumentatie vindt hij belachelijk. Doordat private autobezitters zich niet aan de snelheidsregels houden moeten er tot wel 20 drempels tussen Harfsen en Epse worden aangelegd, waardoor de OV-reiziger het veld moet ruimen, zo meent hij.

“Als die automobilisten nu in de bus zaten waren drempels niet nodig, dalen de passagiersaantallen van Arriva niet en zou de druk op betere doorstromingsmaatregelen in Deventer nog groter worden. Nu kon weleens het tegenovergestelde ontstaan, iedereen in Laren en Harfsen krijgt een langzame, oncomfortabele bus die slechts 1x per uur rijdt en stapt dus over op de auto waardoor verdere uitholling van de busdiensten dreigt”, aldus Bos.

Leeggelopen

Hij beaamt overigens wel dat lijn 56 in de loop der jaren is ‘leeggelopen’, onder meer door slechte aansluitingen op bus en trein in Deventer. “Maar Arriva presenteert de plannen echter alsof het een hele rustige lijn betreft, dat is natuurlijk niet waar. Dat er iets moet gebeuren deel ik wel”, zo zegt Bos.

De Rover-directeur vindt de overige aanpassingen die Arriva rond Lochem wil doorvoeren wel ‘het proberen waard’. “Veel zal afhangen van een goede dienstregeling, die ik nog niet ken. De frequentie van 1x per uur tussen Laren en Deventer is in de spits veel te
laag, dat moet ‘gewoon’ 2x per uur zijn. Voor Lochem is richting Borculo/Doetinchem de nieuwe 58 met aansluiting in Borculo beter dan een 56 zonder aansluiting.”

Ook het platform voor consumentenorganisatie, ROCOV, werd om een reactie gevraagd, maar deze bleef uit. ROCOV geeft advies over wijzigingen in vervoersplannen en stemde in met de opheffing van lijn 56

Download hier het Vervoersplan 2022 van Arriva

1 REACTIE

Comments are closed.