Lochem maakt werk van alcoholpreventie en -handhaving

0
Bar. Foto: pixabay.com

LOCHEM – De gemeente Lochem gaat de wettelijke taak op het gebied van alcoholpreventie en -handhaving serieus aanpakken. Als de gemeenteraad op 23 mei akkoord gaat komt er onder meer een extra bijzondere opsporingsambtenaar (BOA). (Para-)commerciële horeca-activiteiten zoals drankketen en kantines kunnen rekenen op controle en zo nodig ingrijpen.

Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2016-2019 focust met name op extra controles op de leeftijdsgrens van 18 jaar. De bedoeling is dat toezichthouders vier keer per jaar in duo’s gaan controleren in leeftijdsgevoelige horeca, supermarkten, slijterijen en in para-commerciële gelegenheden, zoals sportkantines. Het gaat om 20 locaties die werken met een gemeentelijke vergunning. In totaal 116 horecavergunningen verleend in de gemeente.

Controles
Doel is om alle vergunningshouders minimaal eens per jaar te bezoeken voor een basiscontrole. In de controle op de leeftijdsgrens gaan 156 manuren per jaar zitten, exclusief reistijd en kantoorwerk. Met de basiscontroles van 30 minuten per vergunninghouder en reis- en kantoortijd meegerekend is benodigde capaciteit 408 uur. Een extra BOA moet dit mogelijk maken.

Drankketen
Zonder dat duidelijk is hoeveel er precies van zijn wil Lochem zich speciaal richten op drankketen waar jongeren elkaar ontmoeten of ‘indrinken’ en waar zij moeten betalen voor hun drankje. Dan is er sprake van oneerlijke concurrentie jegens de reguliere horeca en ongeoorloofde para-commercie. Jongeren kunnen in dergelijke keten mogelijk goedkoop aan drank komen, want de consumptie zou kunnen stimuleren. Aan de toezichthouders de taak om te doorgronden hoe in- en verkoop in dergelijke keten zijn geregeld.

Lees het hele plan op de website van de gemeente.