Lochem maakt aanvragen sportsubsidie aantrekkelijker

0
(foto: rgbstock.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeentelijk Lochem heeft de subsidieregeling voor activiteiten van sportverenigingen die een (breed) maatschappelijk doel dienen aangepast. De bijdrage is voortaan het hele jaar door aan te vragen tot dat de pot van 30.000 euro leeg is.

Regeling
De subsidieregeling ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’ is eind 2015 ingesteld. Een belangrijks uitgangspunt is dat sportverenigingen subsidie ontvangen voor wat ze doen en niet uitsluitend omdat ze er zijn. 

Maatschappelijk
Sportverenigingen die een activiteit organiseren met een breed maatschappelijk doel, en deze activiteit samen met andere maatschappelijk organisaties uitvoeren, komen in aanmerking voor subsidie. Er zijn drie categorieën waarvoor bedragen beschikbaar zijn van 1000, 1500 en 2000 euro. Deze bedragen zijn met 500 euro verhoogd.

Evaluatie
De regeling is na een jaar geëvalueerd met de Sportraad Lochem. Daarbij bleek dat verenigingen het onhandig vonden dat er slechts twee perioden per jaar waren waarin de bijdrage kon worden aangevraagd. Om ook meer ‘spontane’ initiatieven te kunnen ondersteunen kan een aanvraag nu het hele jaar door worden aangevraagd. Wel moet rekening worden gehouden met een ‘doorlooptijd’ van zo’n 6 weken.

Categorie
De aanpassingen zijn 6 juli ingegaan. Een vereniging kan 1 keer per jaar een subsidieaanvraag doen. In welke categorie een evenement valt en hoe hoog dus de bijdrage uitvalt is afhankelijk van onder meer het aantal deelnemers, de samenwerkingspartners en de mate waarin de activiteit strookt met de uitgangspunten van het project ‘Lochem beweegt’. Ook de mate van innovatie telt mee.

 

 

 

Informatie
Informatie over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden is te lezen op de website van de gemeente. De aanvraag moet eerst worden voorgelegd aan de verenigingsondersteuner, via vo@sportraadlochem.nl.

Vragen over de regeling kunnen worden gesteld via hetzelfde mailadres of aan Astrid Hoks, beleidsontwikkelaar sport van de gemeente, vai telefoonnummer 0573 – 289 222.