Kleine Markt (archieffoto 2018, LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Lochem gaat tot en met 2021 zo’n 2,4 miljoen euro uit de algemene reserve gebruiken om te investeren. Daarmee wordt nieuw beleid gefinancierd. Daaronder verbetering van het centrum van Lochem in het bijzonder en de openbare ruimte in het algemeen, versterking van de biodiversiteit en veranderingen bij de VVV.

De volledige Kadernota is HIER te lezen.

Dit is te lezen in de Kadernota die het college van B&W donderdag presenteerde. De Kadernota is een voorloper van de meerjarenbegroting, waarin het beleid en de bijbehorende kosten op hoofdlijnen wordt benoemd. De nota komt dit jaar vroeger dan gebruikelijk. Dit is het gevolg van een vorig jaar gedane belofte.

Wensen inwoners

Toen het huidige college aantrad moest de begroting voor dit jaar al bijna klaar zijn. Ruimte om daar nieuw beleid te formuleren was er niet. Het college had tijdens een ‘collegetour’ veel wensen van inwoners opgehaald wilde daar zo snel mogelijk iets mee doen. Door de gemeenteraad nu eerder dan gebruikelijk te vragen om in te stemmen met nieuwe plannen kan nog dit jaar worden begonnen met investeren.

Naast een greep in de algemene reserve wordt voor zo’n 750.000 omgebogen voor de financiering van nieuwe beleid. Dit jaar is 1,4 miljoen uit de reserves nodig, volgend jaar 1 miljoen en in 2021 nog 167.000 euro. De algemene reserve van de gemeente omvatte op 31 december 2018 ongeveer 18 miljoen en kan dus nog tegen een stootje. Het begrotingstotaal bedraagt rond de 80 miljoen.

Openbare ruimte op orde

Er gaat om te beginnen 3 ton naar het op orde brengen van openbare ruimte. Onder het motto ‘de basis in orde’ worden de ergste problemen aangepakt. De verwachting is dat die investering het reguliere onderhoud dat daarna komt goedkoper kan maken.

Vanaf volgend jaar is jaarlijks 466.000 euro extra beschikbaar voor wegen, groen en reiniging. Daarbij is ook ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten. De gemeenteraad dwong het college onlangs om de dekking voor dat jaarlijkse bedrag binnen de begroting te vinden. Hoe dat moet is nog niet duidelijk. Wethouder Eric-Jan de Haan zegt dat hij samen met Circulus-Berkel de handschoen oppakt om elders geld te besparen.

Binnenstad

Veel geld is de komende jaren nodig voor de aanpak van het centrum van Lochem en het bijbehorende verkeerscirculatieplan. In de eerste fase staan de herinrichting van de Markt, Julianaweg en Prins Bernhardweg centraal. Dit jaar wordt hiervoor al een miljoen ingezet. Volgend jaar is zelfs 2,9 miljoen nodig en in 2021 nog eens bijna 2 miljoen. Inzet is een toekomstbestendige en bereikbare binnenstad met een sterke economie.

VVV

De VVV werkt samen met de Stichting Achterhoek Toerisme aan de ontwikkeling van een inspiratiecentrum. Het idee is dat bezoekers er ter plekke ‘lekker worden gemaakt’ om dingen te ondernemen in de gemeente, via onder meer digitale technieken. Het college trekt eenmalig 40 mille uit voor de verbouwing van het oude stadhuis.

De VVV krijgt verder in 2019 en 2020 de gebruikelijke subsidie van 45.000 euro voor onder meer personeelskosten. Wat daarna gebeurt hangt af van de beleidsvisie recreatie en toerisme die binnenkort verschijnt.

De afgelopen jaren was de bijdrage aan de VVV gekoppeld aan de subsidie voor Lochem 3.0. In totaal 90.000 euro. Omdat die laatste organisatie niet aan de voorwaarden kon voldoen is dit losgekoppeld. De subsidie wordt rechtstreeks overgemaakt aan het bestuur van de VVV. Dat is overigens een vereniging met leden. Lochem 3.0 krijgt niets meer.

Zorgcoördinator

Vanaf volgend jaar is structureel 50.000 euro beschikbaar voor een zorgcoördinator. Dit kan een persoon zijn maar ook een ander initiatief die mensen in een buurt of kern ondersteunen bij hun zorgbehoefte. In Almen is er al ervaring mee opgedaan en daar is positief op gereageerd. De zorgcoördinator speelt een rol bij het signaleren van zaken en met het leggen van verbinding met algemene voorzieningen.
Klijnsma-gelden

De zogeheten Klijnsma-gelden zijn bedoeld voor bestrijding van armoede die met name kinderen treft. Het Lochemse college wil 71.000 euro inzetten voor een pilot waarbij ouders met kinderen die moeten rondkomen van Bijstand extra te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Het idee is dat werk een structurele oplossing is voor armoede.

Biodiversiteit

Een lokaal actieplan biodiversiteit komt tegemoet aan de wens die van inwoners om landschap en natuur in stand te houden. Dit tekende het college op tijdens de collegetour van vorig jaar. Via het plan moeten alle inwoners zich bewust worden van de dingen die ze zelf kunnen doen om het planten- en dierenleven te beschermen en te laten gedijen. Dus zowel bezitters van kleine tuintjes tot de eigenaren van grote erven.

Te denken valt aan het bieden van kansen aan insecten, zoals bijen, die het moeilijk hebben. Maar ook een betere beleving van de natuur door middel van bijvoorbeeld wandelpaden over boerenland. Het inzaaien van bermen met een bloemenmengsel en het goed monitoren van het landschap zijn andere mogelijkheden.

Voor de planontwikkeling is dit jaar 50.000 euro beschikbaar. De provincie draagt 25.000 euro bij. Voor de uitvoering van het plan komt dit jaar al 35.000 euro beschikbaar. Vanaf volgend jaar is dat 60 mille per jaar.

1 REACTIE

  1. Voor dat laatste plan lijkt het me verstandig dat de gemeente eerst eens gaat praten met de boeren en particulieren die hun land doodspuiten met gif. Grote gele grasvelden. Goed voor onze insecten en bijen. Is dat domme onwetendheid of puur egoïsme? Anders heeft investeren in biodiversiteit namelijk weinig zin.

Comments are closed.