Lezingenserie door kunsthistoricus Jaap Nijstad in Synagoge

0
Kunsthistoricus Jaap Nijstad (foto: PR)

LOCHEM – Kunsthistoricus Jaap Nijstad geeft een serie van vier lezingen in de Synagoge aan de Westerwal in Lochem. De eerst wordt gehouden op dinsdag 5 oktober. Centraal staan verhalen uit het Oude Testament en de positie van beeldend kunstenaars van een joodse achtergrond.

Bijbelse verhalen zijn van oudsher populair in de kunst, bij zowel opdrachtgevers als kunstenaars. Dit is onder meer terug te vinden in het werk van Rembrandt. Al die verhalen werden en worden door de verschillende kunstenaars steeds op een iets andere manier uitgebeeld en dat is voor Jaap Nijstad reden om hier wat uitgebreider bij stil te staan.

Joodse kunstenaars

Joodse kunstenaars, voor zover ze al bestonden, waren tot het begin van de 19e eeuw buitengesloten wanneer het ging om het beroepsmatig uitoefenen van beeldende kunst. Maar ook de eigen Joodse wetten vormden vaak een obstakel voor de kunstenaarspraktijk. Na de invoering van de Napoleontische wetten verandert er veel; de emancipatie van joodse kunstenaar wordt steeds duidelijker merkbaar. Ook de joodse identiteit, los van Bijbelse vertellingen, wordt een onderwerp.

Sindsdien leveren kunstenaars met een joodse achtergrond belangrijke bijdragen aan alle mogelijke culturele uitingen. De vraag is of dat joodse element nog wel herkenbaar is en of dit al dan niet belangrijk is. Deze vragen komen aan bod tijdens de lezingenserie en vormen gespreksstof voor de bezoekers.

Informatie

Volgende drie lezingen zijn op de dinsdagen 19 oktober, 2 en 16 november. Alle lezingen beginnen om 20.00 uur.

Synagoge aan de Westerwal 6 in Lochem.
Toegangsprijs € 10,-. 
Kaartverkoop via het contactformulier op www.synagogelochem.nl en indien niet uitverkocht aan de kassa. Bij de ingang worden de corona-voorschriften van de overheid nageleefd.