Je kind aan een huis helpen? Teken mee op de hypotheek

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

Betaalbare koopwoningen voor jonge woningkopers zijn schaars. Vaak springen
ouders bij om het kopen van een huis toch mogelijk te maken. Je kunt jouw kind op verschillende manieren ondersteunen. Zo is het mogelijk om mee te tekenen op de hypotheek. Wat is het precies en waar moet je op letten voordat je jouw handtekening zet?

Dit is een artikel in een serie adviserende berichten over leven, wonen en geld dat LochemsNieuws brengt in samenwerking met de Leven en WonenDesk Lochem.

Meetekenen op de hypotheek betekent dat je als ouder, samen met je kind, het
hypotheekcontract van de bank tekent. Hierdoor zijn jullie beiden medeverantwoordelijk voor het aflossen van de totale hypotheekschuld.

Verantwoordelijk voor totale hypotheekschuld
Mocht je kind niet meer in staat zijn de hypotheek te betalen, dan wordt er dus van jou
verwacht dat je alle verdere betalingen overneemt. In de praktijk is de kans relatief klein,
gezien het beperkte aantal betalingsproblemen met hypotheken in Nederland. Toch is het
een risico waar je als ouder wel rekening mee moet houden.

Ga in gesprek met je kind(eren)
Voordat je besluit mee te tekenen, is het belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van de
financiële situatie van je kind. Zijn er stabiele inkomsten? Hoe zit het met eventuele andere
schulden? Een open gesprek hierover is belangrijk. Denk daarbij ook na over de lange
termijn en hoe de situatie kan veranderen. Wat gebeurt er als je kind van baan verandert,
gaat trouwen, of als je eigen financiële situatie verandert? Het is belangrijk om plannen te
maken voor verschillende scenario's. Daar kunnen we je bij helpen.

Financiële check door geldverstrekker
In de praktijk betekent meetekenen dat je betrokken wordt bij het aanvraagproces. Je
financiële situatie wordt net zo grondig onder de loep genomen als die van je kind. Banken
willen namelijk zekerheid dat de hypotheeklasten gedragen kunnen worden, ook als een van de medeondertekenaars wegvalt.

Risico’s en voorzorgsmaatregelen
Het grootste risico van mee tekenen is financiële aansprakelijkheid. Als de bank bij jou de
openstaande hypotheekschuld komt innen, kan dit jouw eigen financiële planning in de weg
zitten. Denk bijvoorbeeld aan je pensioen of de mogelijkheid om zelf een lening af te sluiten.

In dit kader is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te treffen. Een overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld een deel van het risico dekken. Ook is het
verstandig om duidelijke afspraken te maken over de afbetaling en onder welke voorwaarden je als ouder (extra) kan bijspringen.

Alternatieven
Wil je wel ondersteunen maar niet verantwoordelijk zijn voor de totale hypotheekschuld? Een van de meest directe manieren om jouw kind te helpen, is door een financiële schenking te doen. Hiervoor kun je gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling. Hierdoor kun je in 2024 één keer €31.813 belastingvrij schenken aan je kind. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks een maximum bedrag belastingvrij aan je kinderen te schenken. Voor 2024 is dit € 6.633. Geef schenkingen wel op bij je belastingaangifte.

Een andere optie is je kinderen ondersteunen in de vorm van een familiehypotheek. Bij deze optie leen je geld uit aan je kind voor de koop van een woning. Over deze lening wordt rente betaald die vergelijkbaar is met reguliere geldverstrekkers. Ook worden er afspraken gemaakt over het aflossen van de lening. Eventueel kun je de ontvangen rente weer schenken aan je kind, als dit binnen de vrijstellingen past.

Meer weten?
Wil jij jouw kind(eren) aan een woning helpen waar ze zonder je steun niet voor in
aanmerking komen? Leven en WonenDesk levert alle informatie en advies over het
meetekenen op de hypotheek en de andere mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op www.levenenwonendesk.nl
Of bel 0573 25 54 01 of plan online een afspraak in.