Innovatieve dijkbescherming bij Eefde

0
Met deze machine wordt het dijkbeschermende doek in de grond gebracht (foto: LochemsNieuws)

EEFDE/ZUTPHEN – Bij de Mettrayweg in Eefde wordt gewerkt aan de dijk langs het Twentekanaal. Daar wordt op een bijzondere manier een doek in de grond achter de dijk aangebracht. Dat moet ervoor zorgen dat er bij hoog water geen zand kan uitspoelen, waardoor de dijk verzwakt.

Het gaat om een pilot in het kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het aangebrachte doek moet ervoor zorgen dat bij hoogwater geen zand uit het dijklichaam kan spoelen waardoor deze mogelijk instabiel wordt.

Monitoring

De manier waarop het doek van geotextiel in de grond wordt gebracht is bijzonder. De methode is in 2014 een keer eerder toegepast bij een zomerdijk in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft aannemers nu uitgedaagd om nog tijdens het werk aan te tonen dat het beschermende doek op de juiste manier en onbeschadigd in de grond achter de dijk terecht komt.

Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht is er in geslaagd een machine te ontwikkelen die zo’n 5 meter diep freest, het doek aanbrengt en het weg gefreesde zand weer aanvult. Via onder meer gps en camera’s wordt constant gemonitord of het doek op de gewenste manier is aangebracht.

Monsterlijke machine

De machine waarmee dit gebeurt ziet er tegelijk monsterlijk en indrukwekkend uit. En zo klinkt het ook. Horen en zien vergaat je op de plek van het werk.

Projectleider Paul Jetten van het Waterschap Rijn en IJssel gaf de pers vrijdagochtend tekst en uitleg. Hij vertelde onder meer dat er bij hoogwater grote drukverschillen ontstaan aan beide zijden van de dijk. Water kan zich dan onder de dijk door een weg banen naar de andere kan en daar als een soort kwelwater weer omhoog komen. In jargon heet dit fenomeen ‘piping’. Het aangebrachte doek moet voorkomen dat met dit water ook zand uitspoelt.

lees verder onder de foto…

Het geeft even wat rommel… (foto: LochemsNieuws)

Werking gecontroleerd

Omdat het om een pilot gaat wordt de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden of het doek werkt. Uit watermonsters moet dan blijken of er inderdaad geen zanddeeltjes uit het dijklichaam de plaats van het doek zijn gepasseerd. Bij Eefde gaat het in totaal om 1200 meter doek, dat zo’n 50 jaar mee zou moeten gaan. Het betreffende deel van het Twentekanaal heeft een open verbinding met de IJssel en krijgt regelmatig te maken met hoogwater.

In 2050 moeten alle dijken in Nederland zodanig versterkt en verhoogd zijn dat ze tegen hoot water bestand zijn. Daarbij is ook rekening gehouden met mogelijk effecten van klimaatverandering, waardoor nog (vaker) hogere waterstanden kunnen worden bereikt.