Ingezonden brief: Chicanes Wildenborchseweg/Vordenseweg

1
Een voorbeeld van een ('tijdelijke') chicane in de Wildenborchseweg/Vordenseweg. Deze foto is van net na de aanleg. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/VORDEN – De redactie ontving onderstaande ingezonden brief van Theo Gremmer, een bewoner van de Wildenborchseweg (gemeente Bronckhorst). Het is een reactie (mede) naar aanleiding van het artikel over de chicanes op Lochems grondgebied waar momenteel aan wordt gewerkt. Inhoudelijk gaat de brief over zowel de aanpak van Lochem als van Bronckhorst.

De tekst van de brief is integraal en ongewiizigd overgenomen maar omwille van de leesbaarheid voorzien van een aantal tussenkopjes en witregels.

(ingezonden brief)

Chicanes Vordenseweg Lochem en Wildenborchseweg Vorden

Graag wil ik reageren op het artikel dat bij u verscheen over de voortgang van de bouw van
de chicanes en andere aanpassingen aan de Vordenseweg.

Als inwoner van Vorden aan de Wildenborchseweg (verlengde van de Vordenseweg) heb ik een brief van de gemeente Bronckhorst ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de bouw
van de chicanes in Vorden is uitgesteld en bovendien ineens wordt aangepast.
Ze waren in Vorden even vergeten e.e.a. aan de raad voor te leggen en budget te vragen; ze lopen daar nu volledig achter de feiten (en de gemeente Lochem) aan. Hoe is het mogelijk.

Zielig
Allereerst wil ik toch maar eens uitspreken hoe zielig het toch is als de twee gemeenten
waartussen deze weg loopt, niet in staat zijn om samen een stuk weg te beheren.
Bijvoorbeeld geen afstemming (de een begint vast terwijl de ander e.e.a. nog met de raad
moet bespreken), waardoor deze weg straks weer opnieuw lang moet worden afgesloten.
Geen efficiënte kostenbeheersing voor bijvoorbeeld het ontwerp, de uitvoering en de
gezamenlijke inkoop van de benodigde materialen.

Ook al dat wegverkeer voor de uitvoering dat dan maar één keer aangevoerd had hoeven
worden, net zoals het plaatsen van borden van omleidingsroutes en de verkeersregelaars.
Hoeveel geld had er toch bespaard kunnen worden……..

Nadere analyse
En nu Lochem eerder is begonnen blijkt ook nog dat de uitvoering afwijkt van wat de
gemeente Bronckhorst van plan was, waardoor deze laatste gemeente (volgens de brief) nu ineens een “nadere analyse” heeft gedaan en tot een andere oplossing komt.

Nu zullen volgens de brief van de gemeente Bronckhorst het geplande aantal Chicanes
ineens terug moeten van 6 naar 3 en wordt er als tegenprestatie plotseling gesproken over
handhaving; iets dat al jaren niet fatsoenlijk is gedaan en wat er naar mijn mening de
oorzaak van is dat er (ook) op de Wildenborchseweg te hard wordt gereden.

Handhaving
Bovendien gaf de gemeente tijdens de eerdere bijeenkomsten aan dat zij niet gingen over
handhaving maar dat dit een taak van de politie is. Nu nemen ze blijkbaar wél initiatieven.
Nee mensen, het gaat nu gewoon om een flinke besparing in de kosten en dit is voor mij het bewijs dat ze met hun gewijzigde inzichten, naast gebrek aan samenwerking met Lochem ook nog eens geen enkele visie op ons gezamenlijke probleem hebben.

Lochem
Aan Lochemse zijde zien we nu een mooie strakke overzichtelijke weg ontstaan, waarmee
bepaalde automobilisten worden uitgenodigd het gaspedaal maar eens flink in te trappen.
Net zoals die andere sluipweg naar Barchem (Het Langen) die pas geleden ook flink sneller
gemaakt is. Ongelooflijk hoeveel mensen er tijdens de spitsuren over de smalle Dwarsweg en Ploegdijk jakkeren om langs de fietsende campinggasten via Het Langen hun doel te
bereiken. Duurt niet lang meer of ook hier zullen maatregelen nodig zijn.

Potentieel gevaar
Laten we de dingen nou maar gewoon benoemen zoals ze zijn:
Elk obstakel dat je op een weg plaatst is een potentieel gevaar voor de gebruikers ervan.
Iemand die even niet oplet of schrikt of te snel afremt en zo’n “drukker” er vlak achter…….

Of weer zo’n figuur die voorrang neemt, zoals je aan de remsporen en het getoeter op onze
weg vaak kan waarnemen. Dit nog afgezien van de milieuvervuiling en de slijtage van de auto als gevolg van het steeds weer remmen en optrekken in de spits.

Verkeersregels
Ongeveer 95% van de verkeersdeelnemers (het aantal neemt schrikbarend af) houdt zich wél aan de verkeersregels en mag als beloning voor die andere 5% al deze obstakels nemen en er óók nog voor betalen!

Drempels en chicanes zijn (behalve in steden en bij gevaarlijke plekken) gewoon een bewijs van de tekortkomingen van onze overheden, die onze veiligheid zouden moeten
beschermen maar dit door bezuinigingen op handhaving niet doen. Bovendien weet
iedereen dat handhaven vooral ook een preventieve werking heeft!

Doorstroming
In ons geval worden deze Chicanes hier ingezet om het verkeer af te remmen. Maar je wilt juist een constante rustige (60 km) doorstroming; voor iedereen het beste, het schoonste, het stilste en het veiligste.

Chicanes werken alleen als je tegenliggers hebt; dus als het van twee kanten druk is.
Vaak zetten ze ook nog eens aan tot het nog even snel vóór een tegenligger het obstakel te
passeren; dus gas erbij!

Geen oplossing
Zonder tegenligger wordt er straks nog steeds te hard gereden en dit zal buiten de spits dus nauwelijks iets oplossen; de vracht- en personenauto’s zullen de rest van de dag langs de schoolgaande kinderen en andere fietsers blijven razen.

Sluiproute
15 jaar geleden zat ik al in een bewonersgroep en zou de gemeente Vorden zich inspannen
om het sluipverkeer in te dammen. De grootste vrachtwagens, kranen en diepladers komen
vandaag de dag over onze weg, terwijl er daarvoor vlakbij de N346 ligt die net weer voor
miljoenen is aangepast. Steeds meer is onze weg een sluiproute van het zuiden naar de A1
en terug geworden.

De oplossing?
Handhaving is het sleutelwoord voor zo’n beetje alles wat ontspoort in onze samenleving.
Dat zie je aan de criminaliteit en het verkeer; als je maar lang genoeg opzij kijkt, dan wordt de samenleving vanzelf één grote bende, waarna het vervolgens vele malen méér kost om later het tij alsnog te keren. Chicanes en drempels zijn noodoplossingen en leiden af van waar het om zou moeten gaan.

Aanpakken
Pak die bovengenoemde 5% nu eens keihard aan en turf bij het Justitieel incassobureau het aantal overtredingen van een bestuurder. Bij elke overtreding moet de boete verhoogd
worden en na 10 boetes per jaar ben je eerst je auto en daarna je rijbewijs kwijt.

Samenwerken
Ik garandeer u dat het een stuk veiliger wordt en de meeste drempels en Chicanes uit
Nederland kunnen verdwijnen. Maar dit laatste is Overheidsbeleid, dát begrijp ik ook wel.
Maar alles komt samen met wat ik in het begin schreef: Overheden (Rijk, Gemeentes en
Politie) kunnen niet samenwerken maar hooguit hun eigen geldpotje beheren.

Tóch zou de gemeente Bronckhorst kunnen beginnen, door eindelijk handhaving te regelen
en daarnaast zou het afsluiten van de Wildenborchseweg voor -niet bestemmings-
vrachtverkeer enorm helpen tegen de schrikbarend toegenomen drukte op deze weg.

Besparen
Want als je samen enige tienduizenden euro’s per jaar aan controles uitgeeft (betaal de
politie er desnoods voor!) kun je de tonnen (misschien wel miljoenen) besparen die nu weer aan de Wildenborchseweg/Vordenseweg door Bronckhorst en Lochem worden uitgegeven.

Weg met die troep
Dus gemeente Bronckhorst met je Chicanes: weg met die troep; vooral die gevaarlijke
betonblokken die er nu al zo lang staan en waartussen ik al meerdere keren een kind op de
fiets heb zien klemrijden. Het overkwam mezelf ook en het gaat een keer goed mis!
Ik wil weer rustig met 60 km per uur naar Vorden kunnen rijden met in mijn achterhoofd, dat die inhalende en te hard rijdende aso’s vanzelf de rekening thuis krijgen.

Theo Gremmer
Wildenborchseweg, Vorden

[disclaimer]
Plaatsing van een ingezonden brief op LochemsNieuws geschiedt na goedkeuring van de redactie. Plaatsing wil niet zeggen dat redactie instemt met de inhoud ervan.

Ook een mening kwijt?
Reageren op berichten op LochemsNieuws is altijd mogelijk via de reactieknop onder elk artikel. Een ingezonden brief kan worden ingestuurd via info@lochemsnieuws.nl. Plaatsing volgt na goedkeuring van de redactie. Een brief moet bij voorkeur gaan over een actueel onderwerp. De gebruikte taal moet binnen de algemeen geldende fatsoensnormen vallen. Brieven waarin personen met naam en toe naam worden aangevallen, beschadigd of beledigd worden niet geplaatst. Ook brieven die uitsluitend zijn gericht op een publicatie in/op een ander medium dan LochemsNieuws kunnen worden geweigerd.

 

1 REACTIE

Comments are closed.