Hobama zit nog altijd bovenop zonnepark Bekenschot Barchem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

BARCHEM/LOCHEM -Hobama staat voor Houd landelijk Barchem mooi en aantrekkelijk. De belangenvereniging pakte de handschoen op en toog ten strijde tegen het beoogde zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo. De afgelopen weken heeft Hobama het Lochemse college gewezen op wat een ‘kardinale fout’ wordt genoemd. Ook werd onderzoek gedaan naar de bouwkosten van zonne-energie-installaties en naar de leges die aanvragers hiervoor moeten neertellen.

Bij de vermeende fout draait het om de bepaling dat tijdens de evaluatie van het zonneparkbeleid geen aanvragen voor een nieuw park worden behandeld. Hobama zegt dat de jurist van de gemeente dit tijdens de behandeling van een bezwaarschrift van de vereniging ruiterlijk heeft toegegeven. Deze bepaling zou strijdig zijn met de wet.

Startdatum evaluatie

Bij de behandeling door de Commissie Bezwaarschriften kwam verder een verschil van mening aan het licht over de startdatum van de evaluatie. Het college heeft 19 mei vastgelegd als startdatum. Hobama houdt het de eerste helft van april. De datum is van belang in verband met de aanvraag voor Bekenschot en eventuele strijdigheid met de wet.

Reactie gemeente

De gemeente spreekt niet van een fout maar van de ‘juridische formulering’ van het beleid. De letterlijk reactie van B&W luidt: ‘In ons beleidskader hebben wij opgenomen dat het college aanvragen voor zonneparken niet in behandeling neemt tijdens de evaluatie van het beleid. Formeel moet dat zijn, dat aanvragen ontvangen tijdens de evaluatie aangehouden worden, in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie. Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift van de vereniging Hobama is in het verweer opgemerkt, dat in het beleid van de gemeente een ‘onjuiste formulering’ is gebruikt.’

Geen gevolgen

De incorrecte formulering heeft volgens B&W geen invloed op de procedure Bekenschot. De aanvraag voor het Barchemse zonnepark was al binnen voor 19 mei en daarna zijn geen nieuwe aanvragen voor andere zonneparken ontvangen. Hobama betwist die datum dus en vindt dat de aanvraag wel binnen de evaluatieperiode is ingediend.

De vereniging vindt dat het op het verkeerde been is gezet en dat dit ook geldt voor de gemeenteraad. Navraag bij de gemeente leert dat de raad inderdaad niet op de hoogte is gebracht van de juridische onvolkomenheid. De reactie luidt: ‘Het doel, namelijk geen inhoudelijke behandeling van aanvragen totdat het nieuwe beleid is vastgesteld, is ongewijzigd. Het college wacht het advies van de commissie over het bezwaarschrift van de vereniging Hobama af. Dit bezwaar richt zich tegen het besluit van het college d.d. 19 mei 2020 om de evaluatie te starten. Dit besluit gaat niet over het wel of niet in behandeling mogen nemen van de aanvraag Bekenschot.’

Overleg loopt nog

De gemeenteraad heeft op 21 september besloten om het voorstel voor de ontwikkeling van Bekenschot terug te geven aan het college. Daarmee voorkwam de raad dat het een politiek standpunt moet innemen over het bekritiseerde plan. Althans voorlopig. Het wachten is nu op een herzien voorstel of op het sein dat de indieners het plan intrekken. Van dat laatste is nog geen sprake. De gemeente laat weten dat de initiatiefnemers nog altijd in overleg zijn met gemeente en provincie.

Onderzoek bouwkosten

De vereniging Hobama heeft onderzoek gedaan naar de bouwkosten van zonne-energie-installaties en naar de leges die aanvragers moeten betalen. Daaruit komen volgens de vereniging opmerkelijke verschillen naar voren. ‘Mogelijk loopt de gemeente Lochem hierdoor tienduizenden euro’s aan legesinkomsten mis’, zo luidt een van de vermoedens.

Als het gaat om Bekenschot stelt Hobama vast dat de bouwkosten volgens opgave van de projectontwikkelaar 2.075.000 euro zouden bedragen. ‘Een onwaarschijnlijk laag bedrag’, aldus de onderzoekers die de bouwkosten schatten op 10 tot 11 miljoen. De gemeente rekent op basis van het eerstgenoemde bedrag op bijna 34.000 euro aan leges. Volgens de berekeningen van Hobama zou dit zo’n 115.000 euro moeten zijn.

Opbrengst leges

Hobama schrijft: ‘Zelfs als het plan niet doorgaat, raakt dat legesverhaal ook nog de portemonnee van Lochem. Als TPSolar de aanvraag intrekt moet het bedrijf de helft van de legeskosten betalen. Het maakt zelfs dan heel wat uit of het de helft van 33.750 euro is of de helft van 115.000 euro.’ De vereniging dringt bij de raad en B&W aan op nader onderzoek door de gemeente en op accountantsverklaringen.

Meer over het werk van de belangenvereniging is te vinden op www.hobama.nl.