Halvering aanvragen via NOW-regeling Lochemse bedrijven

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het aantal bedrijven in de gemeente Lochem dat over de maanden juni tot en met augustus een bijdrage kreeg via de NOW-2-regeling is bijna gehalveerd ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Nog 137 bedrijven in de gemeente kregen een bijdrage in de loonkosten, tegen 255 in de periode maart tot en met mei. De huidige regeling loopt tot eind deze maand.

Dit blijkt uit een rapportage van het UWV aan de Tweede Kamer. Voor de uitkerende instantie valt Lochem onder de regio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. Ook in die regio daalde het aantal bedrijven dat een tegemoetkoming kreeg fors; 2093 tegen 4317. Qua aantal aanvragen staat Lochem na Apeldoorn, Deventer en Harderwijk op de vierde plaats.

Landelijk

Landelijk is in de tweede periode 2,1 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd aan bedrijven. Hiermee zijn 1,3 miljoen arbeidsplaatsen gemoeid. In de eerste trance van de regeling werd nog 4,5 miljard uitgekeerd.

De branches waar de meeste steun naar toe ging blijven gelijk, met de horeca voorop, gevolgd door de detailhandel. Qua aantal aanvragen en de hoogte van de voorschotten staat de meer diverse categorie ‘overige commerciële dienstverlening’ bovenaan.

Fraude

Eerste signalen van fraude met de NOW-1 en NOW-2 regeling zijn er ook. Het Rijk heeft een aantal maatregelen getroffen om deze op te sporen en de uitkeringen terug te vorderen. Er is een speciaal accountantsprotocol opgesteld waardoor misbruik aan het licht moet komen.

De strengheid van de controle hangt mede af van de hoogte van het ontvangen bedrag. Bij uitkeringen onder 25.000 euro wordt alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit moet voorkomen dat vooral kleine bedrijven te maken krijgen met een extra administratieve last. Ondernemingen die meer dan 125.000 euro ontvingen moeten een accountantsverklaring presenteren. Het accountantsprotocol is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en de beroepsorganisatie van accountants.

Verantwoording

Bedrijven die meer dan 375.000 euro ontvingen moet nog gedetailleerder aangeven wat er met het geld is gebeurd. Is dit onvoldoende duidelijk, dan volgt terugvordering van de uitkering.

Omdat het om voorschotten gaat moet de ‘eindafrekening’ nog plaatsvinden. Het UWV streeft ernaar om de betrokkenen vanaf 7 oktober in staat te stellen om dit aan te vragen. Afhankelijk van de omzetdaling kan de uitkering dan worden verhoogd of verlaagd.

De regeling loopt overigens ook na deze maand nog door. Wel wordt deze langzaamaan versoberd.