GGD: ‘Vaccinatiebereidheid in regio sterk gestegen’

0
(bron: GGD NOG)

LOCHEM/GORSSEL – Bijna 8 op de 10 mensen (79%) in de regio gaf begin deze maand aan zich zeker te laten vaccineren tegen corona. Dat zijn er veel meer dan in november, toen nog maar 51% zei dat zeker te weten. Dit blijkt uit een peiling van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De eigen gezondheid is de voornaamste reden voor vaccinatie, gevolgd door de gezondheid van de hele samenleving en het verlangen om terug te keren naar ‘normaal’.

Het aantal mensen dat nog twijfelt over vaccinatie is nu 14 procent. Dat is veel minder dan de 36% die het eind vorig jaar nog niet zeker wist. Ook het aantal mensen dat zeker weet dat het geen prik(ken) gaat halen halveerde bijna, van 13% in november naar 7% begin deze maand.

Twijfel

Verzet of twijfel tegen vaccinatie is vooral ingegeven door twijfel aan de veiligheid of over de werking van het vaccin. En kleiner deel vindt dat er meer aandacht moeten komen voor het opbouwen van weerstand tegen het virus.

Uit de cijfers blijkt verder het welbevinden onder met name jongvolwassenen flink verslechterde. Maar liefst 44% geeft aan ‘psychische ongezondheid’ te ervaren. In november was dit nog 23 procent. Verschil in welbevinden is er ook tussen alleenwonenden en samenwonenden. Van de ‘singles’ heeft een derde het niet erg naar de zin, terwijl dit onder samenwonenden 21 procent is. Met name de sociale contacten worden gemist.

Leefstijl

De corona-uitbraak is ook van invloed op de leefstijl. Minder bewegen, minder gezond eten en slechter slapen worden vaker genoemd dan in november. Overigens is ook een deel van de mensen juist gezonder gaan leven. Het aantal mensen dat zegt meer alcohol te gebruiken dan voor de coronacrisis niet toegenomen ten opzichte van november (5%).

Peiling

De cijfers komen uit de 6e peiling van de regionale GGD, dat de titel ‘Impact uitbraak coronavirus op het welbevinden van de bevolking’ draagt. De laatste peiling werd gehouden tussen 2 en 7 februari onder 3909 inwoners van de regio die zich uitstrekt van Harderwijk tot Winterswijk. Toen was nog maar 3 procent van de respondenten gevaccineerd. Er vond onder meer weging van de resultaten plaats naar leeftijd, geslacht en subregio’s. Daardoor zijn de cijfers volgens de GGD representatief voor de hele bevolking van Noord- en Oost-Gelderland.