14 ‘criminele panden’ in de gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: Manfred Antranias Zimmer via Pixabay)

LOCHEM/GORSSEL – In de gemeente Lochem zijn 14 panden aangemerkt als ‘crimineel’. Dit blijkt uit een rapport dat vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Doel is om particuliere verhuurders en woningcorporaties te waarschuwen voor ondermijnende activiteiten vanuit woningen en bedrijfspanden.

Aanleiding voor het onderzoek was een Kamermotie uit 2018 waarin de regering wordt gevraagd om bonafide eigenaren te waarschuwen en zo mogelijk instrumenten aan te reiken om ondermijnende activiteiten te voorkomen. De onderzoekers deden dataresearch en interviewden verschillende deskundigen. Ook werden meldingen bij Meld Misdaad Anoniem gebruikt. Cijfers uit het rapport zijn veelal schattingen.

Onder gemiddelde

Per gemeente wordt het aantal criminele gebouwen vermeld. Naast het absolute aantal wordt ook het aantal verdachte panden per 10.000 (niet-)woningen gegeven zodat vergelijking mogelijk wordt. Voor de gemeente Lochem is dat laatste getal 7,68. Daarmee scoort de gemeente onder het landelijk gemiddelde. De verschillen zijn overigens groot. In Groningse gemeente Pekela spant de kroon met 46,41 criminele panden per 10.000, direcht gevolgd door Kerkrade (L) met 46,51.

Landsgrenzen

In de top-20 zijn gemeenten uit de provincies Noord-Brabant en Limburg oververtegenwoordigd. Ook Groningen en Drenthe scoren relatief hoog. De onderzoekers uiten enerszijds het vermoeden dat de ligging dichtbij de landsgrenzen met België en Duitsland een rol speelt. Anderzijds wijzen ze erop dat ook Gelderland en Overijssel aan een landsgrens liggen terwijl de cijfers hier duidelijk onder het landelijk gemiddelde liggen.

Wat verder opvalt is dat de 20 grootste steden nauwelijks voorkomen in de lijst met gemeenten met de meeste ‘criminele’ gebouwen. In de top-20 komen alleen Tilburg en Arnhem voor.

Drugs

Gekeken naar het soort illegale praktijken komen drugsgerelateerde activiteiten het meest voor. Maar ook witwassen, mensenhandel, illegale diensten en heling komen voor. Wietplantages worden relatief veel aangetroffen in huurwoningen in sociaal zwakkere buurten. De laatste jaren zijn er veel berichten over grootschaliger wietteelt of de productie van (hard)drugs in leegstaande agrarische gebouwen op het platteland.

Als het gaat om preventieve maatregelen en indicatoren voor mogelijk verdachte huurders wordt op de eerste plaats verwezen naar het checken van de legitimatie van de huurder. Omdat iemand met criminele intenties probeert vaak de ware identiteit te verhullen. Geadviseerd wordt om daarom altijd een geldig legitimatiebewijs te vragen en geen genoegen te nemen met een zwart-wit kopie.

Brochure

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Oost-Nederland heeft samen met de politie en gemeenten hebben in samenwerking met diverse publieke en private partijen, zoals makelaars, woningcorporaties en de Kamer van Koophandel een brochure samengesteld met de titel ‘Veilig uw pand verhuren’. Hierin wordt aandacht besteed aan de verplichtingen van de verhuurder en de risico’s die een verhuurder loopt.

Werkgroepen

Naar aanleiding van de aanbevelingen zijn vier werkgroepen geformeerd waar de aanbevelingen uit de onderzoeken worden verkend. De werkgroepen richten zich op de thema’s: voorlichting en awareness, vergunningsplicht, goed verhuurderschap en aanvullende screeningsmogelijkheden. Naast ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten in de werkgroepen vertegenwoordigers van gemeenten, politie, brancheverenigingen, makelaars, notarissen, institutionele beleggers en verhuurders.

Het hele rapport ‘Criminele gebouwen’ is HIER te downloaden.