Gevalletje ‘windnijd’ dreigt rond windmolens in Zutphen

0
Foto ter illustratie (bron: Science in HD on Unsplash.com)

EEFDE/ZUTPHEN – Windnijd. Dat is wellicht het juiste woord voor wat zich momenteel afspeelt rond windenergie in Zutphen. IJsselwind en het waterschap willen op bedrijventerrein De Mars en langs het Twentekanaal bij Eefde drie nieuwe en torenhoge windturbines bouwen. De provincie Gelderland steunt dit project en zet vaart achter de procedure. Inmiddels heeft de eigenaar van de drie bestaande windmolens op De Mars zich gemeld. Hij voorziet problemen. En komt met een alternatief plan.

De kwestie is actueel. Volgende week woensdag (20 april) praten Provinciale Staten van Gelderland over een zogeheten coördinatiebesluit. Het komt erop neer dat verschillende procedures worden gebundeld. In dat geval worden een inpassingsplan en een aantal vergunningprocedures in elkaar geschoven. Dit betekent onder meer dat er één ‘loket’ voor het indienen van zienswijzen komt. Ook volgt dan één beroepsprocedure bij de Raad van State, in plaats van meerdere procedures. Maar het gaat dan vooralsnog alléén over de nieuwe turbines. De bestaande blijven buiten beschouwen.

Brief

Twee weken geleden kreeg Gelders gedeputeerde Jan van der Meer een brief op zijn bureau van NNRG bv uit Hilversum. Dat is de eigenaar van de drie bestaande windmolens op De Mars, die al sinds 2005 wind staan te vangen. Hoewel ze, ook vanuit Eefde, goed zichtbaar zijn, lijken weinig mensen aanstoot te nemen aan het trio. De eigenaar claimt dat in 17 jaar ‘slechts’ één ooievaar een fatale klap van wieken kreeg en dat er 2007 brokken ijs naar beneden vielen. Verder geen onvertogen woord, zo is te lezen.

Directeur Joost Schlatmann van NNRG (spreek uit: ‘New Energy’) schetst in zijn brief een mogelijk scenario dat de wenkbrauwen doet fronsen. Volgens hem is denkbaar dat, als de drie geplande molens van IJsselwind en Waterschap er komen, ‘zijn molens’ het loodje moeten leggen. Die zijn 120 meter hoog en de nieuwe exemplaren worden 180 meter hoog. NNRG wil de eigen molens liefst ook verhogen tot 180 meter. Dat speelt over hooguit 3 jaar. Dan draaien de oude molens 20 jaar en moeten her-certificering volgen.

Verhogen

Bij de bouw van drie nieuwe en hogere turbines kunnen de huidige molens niet blijven bestaan. Ze staan dan te dichtbij elkaar. Schlatmann vindt het logischer dat zijn molens worden verhoogd, waardoor ze drie keer zoveel energie gaan produceren (30 GWh per jaar of meer). De bestaande molens zijn volgens hem minder controversieel. De vraag is natuurlijk of dat ook nog zo is als ze veel hoger worden. Feit is dat ze ook dan nog steeds verder weg staan van Eefde dan de molens uit de plannen van IJsselwind.

In de huidige vorm hebben de molens die nu op De Mars draaien geen toekomst. Eerder werd bekend dat ze sinds de start in 2005 nog nooit het beoogde jaarlijkse rendement hebben behaald. Ze bleken te laag om voldoende wind te vangen. Herbouw op dezelfde hoogte is daarom uitgesloten. Molens van dat formaat worden volgens Schlatmann niet eens meer gebouwd.

RES Cleantech

Hij wijst nog op een ander mogelijk probleem. In Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio zijn zowel de bestaande als de geplande turbines meegerekend in het bod van 0,11 TWh aan windenergie in 2030. Vervanging en opschaling van de dan 26 jaar oude turbines is in de tussentijd noodzakelijk om ze te blijven meetellen.

Schlatmann vraagt concreet aan de gedeputeerde om aan te sturen op een inpassingsplan waarin zowel de oude als de geplande turbines worden meegenomen. Voor Eefde en andere omwonenden, die zich verzetten tegen de plannen, schuilt daarin het gevaar dat ze op termijn niet met 3 maar met 6 hoge windturbines worden geconfronteerd.

Politiek

De vraag is hoe de Gelderse politiek reageert op met name de hernieuwde plannen van IJsselwind en waterschap. De Raad van State schoot het voornemen nog geen jaar geleden af. Het aangepaste plan wordt nu opnieuw getoetst. De Kroon heeft het Kabinet opgedragen om te komen met algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gaan gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines. Europees recht eist deze milieubeoordeling.

Provinciale Staten behandelt het voorstel om een coördinatiebesluit te nemen inzake IJsselwind volgende week woensdag tussen 13.15 en 17.45 uur.