Gemeenteraad vergadert op 20 april op afstand

1
Foto ter illustratie (bron: energepic.com via Pexels)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem gaat op maandag 20 april weer voltallig vergaderen. Maar uiteraard niet door fysiek bij elkaar te komen. De raadsleden nemen aan de vergadering deel vanuit huis. De openbaarheid blijft in tact via een videostream die is te volgen via de website van de gemeente (zie link onderaan dit bericht).

Een Politieke Avond bestaat uit een vragenhalfuurtje, een aantal zogeheten tafelgesprekken en de reguliere raadsvergadering. De tafelgesprekken zijn er in diverse smaken: informerend, adviserend, beeldvormend en meningvormend. Bij een beeldvormende tafel kunnen inwoners of instanties inspreken. Ook dit blijft mogelijk bij het op afstand vergadering. Dat geldt ook voor externe partijen die soms een inbreng hebben tijdens informerende tafels.

Pauzes

Normaliter zijn er tijdens een Politieke Avond vier tafelgesprekken van elk 45 minuten. Dit is op 20 april niet anders. Onder meer de evaluatie van ‘t Baken en een bestemmingsplanwijziging voor Sportpark De Elze staan op de agenda. De volledige agenda staat onderaan dit bericht. Alle vier tafels hebben het predicaat ‘beeldvormend’.

Een verschil met vergaderen in normale tijden is dat er meer pauzes zijn. Dit is nodig om de techniek te kunnen klaarzetten. Het om onderbrekingen van ongeveer een kwartier. De reguliere raadsvergadering begint hierdoor niet zoals gebruikelijk om 21.15 maar om 21.30 uur.

Mogelijkheden voor insprekers

Mensen die willen meepraten over een onderwerp kunnen dit live doen via een PC of tablet. Aanmelding is dan wel vereist. Dit kan via de griffie: griffie@lochem.nl of (0573) 289 222. Aangemelde personen ontvangen dan instructies hoe zij kunnen meedoen. Verder kan een schriftelijke bijdrage worden aangeleverd. Dit kan uiterlijk tot de donder voor de Politieke Avond. Dat is in dit geval dus donderdag 16 april. De bijdrage wordt toegevoegd aan de stukken die beschikbaar zijn voor alle raadsleden.

Ook deze schriftelijke bijdragen kunnen worden gemaild naar: griffie@lochem.nl. Per post versturen kan ook: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Ook dan moet de bijdrage tijdig binnen zijn.

Zo lang als nodig

Vanaf 20 april wordt per keer bekeken of de gemeenteraad op afstand vergadert of dat het weer op de gebruikelijke manier kan doorgaan. Dit hangt uiteraard af van de situatie rond de corona-crisis.

De vergaderingen zijn te volgen via DEZE LINK

Agenda Politieke Avond 20 april

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur

Tafels

19.45 uur:

Tafel 1:
Beeldvormen:
19.45 uur Beeldvormen:
Evaluatie ’t Baken (incl. memo Verbeterplan)

Tafel 2:
Beeldvormend:
Bestemmingsplan partiële herziening Lochem-West (sportpark De Elze)

20.45 uur:

Tafel 3
Beeldvormen:
Ondersteuning Thuis

Tafel 4
Beeldvormen:
Bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost

21.30 uur:

Raadsvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 6 en 7 april 2020
4. Ingekomen stukken 4 maart 2020 t/m 31 maart 2020

Hamer- en stemstukken
5. Aanwijzen Wet voorkeursrecht gemeenten Kop van Oost
6. Sluiting

1 REACTIE

Comments are closed.