Gemeenteraad en wethouder botsen over woonvisies

0
Foto ter illustratie (bron: Afbeelding van Capri23auto via Pixabay)

LOCHEM/GORSSEL – Wethouder Robert Bosch kwam maandagavond (4/10) in botsing met nagenoeg de gehele gemeenteraad over de procedure rond de kernvisies Wonen en de wijze van uitvoering van een al in mei aangenomen motie hierover. De raadsfracties voelen zich gepasseerd. Ze willen snel een discussiestuk of raadsvoorstel ontvangen, aan de hand waarvan kan worden gediscussieerd over de hoeveelheid en het soort te bouwen woningen én over de doelgroepen die bediend moeten worden.

Het is deels een nogal proceduretechnisch verhaal, maar het komt erop neer dat de gemeente binnenkort een Awb-procedure wil starten. De afkorting staat voor Algemene wet bestuursrecht en de procedure mondt, als het goed is, uit in een Omgevingsvergunning voor uitbreidingslocaties. Die zijn bij verschillende kernen in de gemeente Lochem nodig om aan de vraag naar woningen te voldoen.

Keuzes

In de genoemde Awb-procedure moeten al bepaalde keuzes worden gemaakt. En daar wil de gemeenteraad dus eerst wat over te zeggen hebben. Het college sprak de afgelopen maanden al wel met belangenorganisaties en bewoners uit de kernen. Vorige week werd bekend dat er al ruim 750 reacties zijn binnengekomen op de kernvisies. Het college moet deze nog beoordelen en besluiten of er dingen aan de woonvisies per kern moeten veranderen. Pas daarna komt de gemeenteraad in beeld.

Of toch niet helemaal, want de raad besprak gisteren wel een memo van het college. Hierin werd vooral de voortgang uitgelegd. Te mager, zo luidde het oordeel van de raad. In mei nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin het college werd aangespoord om snel met een voorstel te komen over de uitbreiding met 800 tot 1350 woningen in de komende jaren.

Lastige vragen

De wethouder kreeg lastige vragen over wat er sinds mei is gebeurd en waarom de motie niet naar de letter is uitgevoerd. Bosch schrok daar duidelijk van maar beet ook terug vanwege de suggestie dat hij heeft stilgezeten. “We hebben kei- en keihard gewerkt. We hebben een omvangrijk participatietraject opgetuigd en gezien de reactie hebben we daarmee veel mensen bereikt.”

Vertraging

De wethouder wees erop dat een discussie met de raad tot vertraging kan leiden waardoor de volgende inspraakronde in de kerstvakantie uitkomt. Dat is geen goede tijd om dingen ter inzage te leggen. En vertraging kan er in het ergste geval toe leiden dat de verkiezingen van maart volgend jaar niet worden gehaald. Het lijkt erop dat een meerderheid van de raad daar – ondanks de roep om snelheid – eventueel mee kan leven. “Vlak voor de verkiezingen neemt de gemeenteraad niet graag besluiten over ‘spannende dingen’. En dit is een spannend ding”, zo verwoorde Lex de Goede van Meedenken met Lochem de (mogelijke) achterliggende gedachte.

Niet afgerond

De discussie werd maandag niet helemaal afgehecht omdat veel vragen nog van een schriftelijk antwoord worden voorzien. Afhankelijk van de uitkomst en de tevredenheid hierover kunnen de fracties de kwestie opnieuw op de agenda zetten via een motie.