Gemeente moet bijdrage Achterhoek FM heroverwegen

0
De oproep van Achterhoek FM om te doneren.

LOCHEM – De gemeente Lochem moet het besluit om de lokale omroep Achterhoek FM niet meer dan 9000 euro per jaar te geven heroverwegen. Zo luidt het advies van Commissie Bezwaarschriften op het bezwaar de Stichting Achterhoek FM heeft ingediend. B en W willen nu eerst onderzocht hebben wat de luisterdichtheid en waardering voor de omroep is.

Rijksbijdrage
Uit een memo van het college aan de gemeenteraad blijkt dat de bezwarencommissie vindt dat gemotiveerd moet worden waarom de omroep uit zou moeten komen met een lagere bijdrage (9000 euro) dan de rijksbijdrage die de gemeente krijgt van het Rijk (1,30 euro per huishouden). Achterhoek FM vroeg voor 2017 en 2018 6000 euro extra. Ook dan zou de totale gemeentelijke bijdrage overigens nog altijd lager zijn dan de rijksbijdrage.

Media-aanbod
De bezwarencommissie vindt dat de gemeente zich bij een heroverweging moet afvragen of Achterhoek FM met de verstrekte bijdrage ‘op lokaal niveau een toereikend media-aanbod’ kan verzorgen. Het college schrijft aan de raad dat het moeite heeft met die vraag en onderzocht wil zien wat bereik en waardering van de zender zijn. Probleem daarbij is dat zo’n onderzoek al snel meer kost dan de gevraagde extra bijdrage van 6000 euro.

Onderzoek door studenten

Studenten
In overleg met de zender zelf is afgesproken om de onderzoeksvraag uit te zetten bij hogescholen in de hoop dat studenten er een onderzoeksstage van willen maken. Er ligt al een concept-opdracht maar die kan nog worden verfijnd, zo laat het college weten. Er wordt gemikt op volgend voorjaar, waarna het college een gemotiveerd besluit kan nemen over de hoogte van de bijdrage aan de omroep. De raad krijgt uiteindelijk het laatste woord.

Samenwerking
Achterhoek FM werkt ondertussen aan de eigen organisatie en er wordt gepraat over samenwerking met andere omroepen in de regio. Intern zijn het algemeen bestuur en het programmabeleid-bepalend-orgaan (Pbo) ontvlochten. Intussen loopt een door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel voor lokale omroepen OLON gestart proces om te komen tot een regionale indeling van zenders. De uitkomst is nog onzeker. Samenwerking kan zorgen voor extra inkomsten uit reclame.

Stekker
Achterhoek FM trok na het negatieve besluit van de gemeenteraad letterlijk de stekker eruit. Dat gebeurde begin juni. Eind augustus – na onder meer het aantrekken van een nieuwe voorzitter – kwam de zender weer in de lucht.