Gemeente hield vorig jaar 7,3 miljoen euro over

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De jaarrekening van de gemeente Lochem over 2022 laat een positief resultaat zien van 7,3 miljoen euro. Dat is 6 miljoen euro meer dan werd begroot. De algemene uitkering van het Rijk viel 2,3 miljoen hoger uit dan verwacht. Verder kreeg Lochem 1,5 miljoen extra voor de gevolgen van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Het resultaat werd ook beïnvloed door het feit dan om verschillende redenen 1,3 miljoen euro minder uit dan begroot. En tenslotte bleef 0,9 miljoen in de schatkist achter doordat niet alle voorgenomen geplande activiteiten niet afrondde. Dat bedrag wordt dit jaar alsnog uitgegeven. Het college van B&W spreekt van ‘een bewogen jaar’, met een staartje corona en de oorlog in Oekraïne.

Impact

Wethouder Lex de Goede: “Het afgelopen jaar richtte de gemeente zich nog op de impact van het coronavirus op inwoners, ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Daar kwam vanaf maart de opvang van ontheemden uit Oekraïne bij. Er ontstond een energiecrisis die gepaard ging met een ongekende inflatie. Dat zie je ook terug in de jaarstukken. Het nieuwe college kon meteen aan de slag met grote uitdagingen. Zo steunen we als gemeente onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met het crisisfonds. Ik vind het ook hartverwarmend om te zien hoe we in onze gemeente samenwerken om inwoners in nood op te vangen.”

In de toelichting op de jaarcijfers worden een aan resultaten uit het afgelopen jaar genoemd. Daaronder de uitvoering van de Traverse-Zuid in Eefde, het planten van 1.400 jonge bomen in gemeentelijke bermen, het afronden van een deel van de kernvisies wonen en de grondaankoop voor de woningbouwlocatie Lochem-Oost. En dan was er nog het behalen van het predicaat ‘Wandelgemeente van het Jaar’.

Bestemming

De gemeenteraad krijgt het voorstel om 5,4 miljoen van het voordelige saldo in de algemene reserve te laten vloeien. Het college wil verder een fonds van ruim 1,5 miljoen vormen voor opvang en huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en statushouders. De hoogte van het bedrag komt dus overeen met wat Lochem aan extra uitkering voor dit doel ontving van het Rijk. Verder wordt 211.000 euro toegevoegd aan de reserve afvalstoffenheffing.

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de raad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Inwoners en bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen voor schade en bezwaar maken tegen besluiten. Met name op het woningbouwdossier kreeg de gemeente veel kritiek op de wijze waarop het met de stortvloed aan zienswijzen omging.

Participatie

B&W benoemt in de toelichting vooral de op het vlak van participatie ondernomen acties: ‘In een jaar met veel uitdagingen zocht de gemeente vooral naar wegen om dichtbij inwoners en organisaties te kunnen zijn. Om te kunnen helpen waar zij het moeilijk hadden. Onder andere via ’t Baken, het digitale inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’, het ondernemerspanel, de collegetour, (digitale) inwonersavonden, de adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars konden inwoners hun vragen, ideeën en zorgen uiten.’

Tijdens de Politieke Avond van maandag 22 mei bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. Het is de bedoeling dat de jaarrekening tijdens de vergadering van 5 juni wordt vastgesteld.

De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl en via lochem.begrotingsapp.nl/.

1 REACTIE

  1. Deze positieve uitkomst is niet zo moeilijk als je het onder houd alleen uitvoord in lochem zelf en in de plaatsen die bij lochem horen maar geen of bijna geen onderhoud uitvoord aan groen en trottoirs e.d

Comments are closed.