Erik Haverkort (VVD): ‘Met hart voor de Achterhoek naar Den Haag’

0
Erik Haverkort (foto: Pascale Drent)

EEFDE/LOCHEM – Erik Haverkort uit Eefde staat op de 40e plek op de kieslijst van de VVD voor de parlementsverkiezingen van volgende week. Een spannende plek. Gezien de peilingen staat kan het vriezen of dooien. Maar als de VVD gaat meeregeren stromen van de bovenkant van de lijst de nodige bewindslieden door naar het nieuwe Kabinet. Dat vergroot de kans van de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Lochemse gemeenteraad

Al naar gelang de duur van de formatie kan het dus nog even duren voordat hij duidelijkheid heeft. Haverkort weet zich in de kandidatuur gesteund door partijengenoten en afdelingen uit de hele Achterhoek.

Dát zijn partij opnieuw deelneemt aan een nieuw te vormen coalitie is erg waarschijnlijk. In de peilingen is de VVD veruit de grootste partij. Haverkort zelf houdt het erop dat iedereen op 17 maart op nul begint.

Lochem

Hij is nu 7 jaar fractievoorzitter voor de VVD in de Lochemse gemeenteraad en daarvoor zo’n 10 jaar bestuurslid van de plaatselijke afdeling. Zijn persoonlijke drijfveer om voor een raadszetel te gaan was het grote aantal mensen zonder werk in de gemeente. Dat was in 2013, ten tijde van de financiële crisis. “Met name het aantal mensen in de Bijstand was enorm hoog. Tussen de 600 en 700 of zo. Daar wilde ik iets aan doen.”

Hij vervolgt: “Het hebben van een baan is een essentiële factor in het leven. Dat lost vaak ook veel andere problemen in een gezin op. Het draait om drie pijlers. Naast werk zijn dat een goede sociale omgeving en fysieke fitheid. Soms moet je eerst aan die laatste twee pijlers werken voordat je iemand succesvol naar een baan kunt begeleiden.”

Succes

Haverkort noemt het voorbeeld van een jongen die een paar keer een baan kreeg maar dat steeds weer wist te verstieren door alcohol- en drugsproblemen. “Je moet de ongeveer 3500 euro die beschikbaar is per uitkeringsgerechtigde dan inzetten om eerst die problemen op te lossen. Pas als er een stabiele situatie is ontstaan, kan een baan tot succes leiden.”

Zonder de schuld te willen geven aan ’t Plein, het loket voor werk en inkomen waarin Lochem en Zutphen tot 2019 samenwerkten, vond hij dat daar te weinig aandacht was voor maatwerk. “Achter iedereen die in de Bijstand zit een verhaal. Systemisch naar de dingen kijken werkt niet. Dat is ook op andere terreinen een probleem. De overheid ziet de samenleving vaak teveel als een bolletje klei dat je kunt kneden. Maar de samenleving vormt vooral zichzelf”, aldus Haverkort.

t Baken

Als het gaat om de ‘kaartenbak’ met Bijstandsgerechtigden vindt hij dat je gewoon moet beginnen en per persoon kijken waar de mogelijkheden liggen. Dat lukt bij ’t Baken – waarin de gemeente Lochem de taken van de Participatiewet inmiddels zelfstandig uitvoert – een stuk beter, zo vindt hij. Ook buiten de politiek heeft hij zich ingezet voor participatie. Samen met partijgenoot en ondernemer Hennie van der Most en toenmalig wethouder Wilma Heesen richtte Haverkort het ‘Werkatelier’ op in de Detmerskazerne in Eefde.

“De route via maatwerk werkt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Op dit moment zijn er nog ongeveer 390 mensen in de gemeente Lochem die een Bijstandsuitkering ontvangen. Het economisch tij zat de laatste jaren, los van corona, natuurlijk mee, maar die daling komt niet alleen daardoor”, zo klinkt het.

Toekomst

In de VVD wordt actieve leden periodiek gevraagd hoe ze hun eigen toekomst zien. Daarbij wordt gevraagd om 5 jaar vooruit te kijken. Erik Haverkort gaf al in 2013 aan dat hij een ambitie had: “Staatssecretaris van Voorspoed en Vooruitgang worden.” De Kamerverkiezingen van 2017 kwamen voor hem te vroeg. “En in 2018 wilde ik bij de gemeenteraadsverkiezingen graag lijsttrekker in Lochem blijven omdat ik 4 jaar oppositie voeren graag wilde verzilveren.” Dat lukte en de VVD vormde met GroenLinks en Gemeentebelangen de nieuwe coalitie.

In de tussentijd volgde hij een interne opleiding bij de VVD. Hij volgde daarnaast een masterclass voor zogeheten ‘high potentials’. “De VVD is een netwerk van 25.000 leden. Het accent ligt op maatschappelijke betrokkenheid en er is veel gezelligheid, maar ook de begeleiding van mensen met ambitie is uitstekend geregeld.”

Eindstreep

De permanente scoutingcommissie van de partij kreeg Haverkort al snel in de smiezen. Van de 400 mensen die zich aanmeldden voor de kieslijst van de liberalen haalde hij de eindstreep. Van de 80 kandidaten van Lijst 1 kwam Haverkort op plek 40 terecht. Dit gebeurde naar gesprekken over onder meer zijn drijfveren en hoe hij in ’t leven staat.

“Ik ben er erg trots op dat alle drie netwerken van lokale VVD-afdelingen in de Achterhoek mijn kandidatuur steunen. Dat leverde drie mooie aanbevelingsbrieven op, plus nog eentje van het waterschap. De Achterhoek heeft 500.000 inwoners en is een hele sterke regio. Na de regio Eindhoven hebben ‘we’ de meeste patenten en octrooien van Nederland. Dat zegt iets over de volksaard, maar is vooral het gevolg van het feit dat we veel sterke familiebedrijven hebben en sterk gericht zijn op innovaties. Dat maakt ons sterk. Als Kamerlid dien je uiteraard het hele land, maar als ik het red ben ik toch vooral met het hoofd in Den Haag maar met het hart in de mooie Achterhoek.”

Innovatie

Haverkort is geïnteresseerd in het hele palet van politieke onderwerpen, maar zijn voorkeur gaat uit naar het woordvoerderschap op het gebied van innovatie. Op dat gebied heeft hij de nodige ervaring. Eerst bij VolkerWessels (railinfra) en sinds enige jaren als ZZP’er. Het implementeren van (technische) veranderingen is zijn ding. “Als je als onderneming wil veranderen hangt het succes vooral af van de wil om te veranderen bij de mensen die het moeten doen. Je moet ze verleiden en ervan overtuigen dat je er beter van wordt.”

De foto boven dit bericht moest om opmaaktechnische redenen worden bijgesneden. Hieronder de originele foto. 

Erik Haverkort. Foto: Pascale Drent