‘Eefdese ondernemers verenigt u!’

0
Eefdese ondernemers in debat over de toekomst van de ondernemersvereniging. Links gesprekleidster Agnes Koster van de Dorspraad (foto: LochemsNieuws)

EEFDE – Eefde telt bijna 450 ondernemers, van zzp’ers tot grotere bedrijven. Ongeveer 10 procent is lid van de ondernemersvereniging. Tijdens een donderdag gehouden ondernemersavond werden de uitkomsten van een enquête onder ondernemers gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er kansen liggen om meer ondernemers met elkaar te verbinden. De helft van de 70 respondenten gaf aan lidmaatschap te overwegen als ze meer informatie krijgen over nut en noodzaak.

De ondernemersavond werd gehouden in café-restaurant De Sluis en er kwamen een kleine 20 ondernemers op af. Aanwezig waren ook de wethouders Ria Leliveld (economie) en Lex de Goede (kernwethouder voor Eefde), enkele ambtenaren, en leden van de Dorpsraad Eefde. Bestuurslid Agnes Koster van Dorpsraad leidde de avond. Naast de presentatie van de uitkomsten van de enquête werd het eerste exemplaar van een heruitgave van het boekje ‘Eefde op de kaart’ overhandigd aan wethouder Leliveld en kwam het Dorpsplan Eefde, dat volop in ontwikkeling is, ter sprake.

Zorgen

Het bestuur van de Stichting Ondernemersbelang Eefde gaf eerder aan zich zorgen te maken over de toekomt. Zoals ook elders vaak het geval is, zijn vooral ondernemers lid die het moeten hebben van plaatselijke consumenten. Dat is vooral de detailhandel en de horeca. Uit de enquête blijkt dat het leeuwendeel van de plaatselijke ondernemers het niet direct moet hebben van plaatselijke consumenten. Velen zijn wel afhankelijk van klanten uit de regio en weer anderen hebben klanten uit het hele land.

Een ondernemersclub anno nu moet het dus hebben van een ‘wij-gevoel’ en de solidariteitsgedachte dat je samen iets voor het dorp kunt betekenen. De enquête wijst echter ook uit dat, naast samenwerking, ook het delen van kennis en ervaring belangrijk wordt gevonden. Dat leidde donderdag tot het idee om bijvoorbeeld elke maandagochtend samen een uurtje koffie te drinken en ervaringen te delen of vragen uit te zetten in het netwerk. Persoonlijke en zakelijke groei werden eveneens genoemd. Daar zit mogelijk een belang voor ondernemers die niet het niet moeten hebben van de lokale consument en dus niet van braderieën en andere ‘klassiekers’ van ondernemersvereniging.

Kleine bedrijven

Andere opvallende zaken die uit de enquête naar voren komen zijn dat 75 procent van de Eefdese ondernemers zzp’er is en dat er nauwelijks bedrijven zijn met meer dan 20 medewerkers. Bijna een kwart is actief in de sector zorg en welzijn. Eveneens een kwart van alle ondernemers werkt vanuit huis. Ruim een derde vindt consolidatie van de huidige bedrijfsgrootte prima. Slechts zes van de 70 respondenten geeft aan op termijn, ook qua bedrijfsoppervlakte te willen groeien.

Gevraagd naar voor welk soort nieuwe bedrijven ruimte zou zijn in Eefde, worden vooral horeca en toerisme genoemd. Groei van het toerisme wordt sowieso gezien als een manier om meer reuring te genereren. Daar hebben veel plaatselijke ondernemers belang bij. Er wordt ook ruimte gezien voor meer detailhandel in het algemeen en een drogist in het bijzonder.

Verenigingen

Voorzitten Johan Peters van Sportclub Eefde gaf aan dat de samenwerking tussen ondernemers en verenigingen van belang is. “Zonder onze sponsors zouden we grote moeite hebben om alle ballen hoog te houden”, zo zei hij beeldend. Verenigingen en bedrijven hebben dan ook belang bij goede onderlinge contacten. Daarbij zou een sterke ondernemersvereniging een rol kunnen spelen, zo is het idee. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar het devies is duidelijk: ‘Eefdese ondernemers verenigt u!’

Wethouder Ria Leliveld kreeg het eerste exemplaar van het handzame boekje ‘Eefde op de kaart’ aangeboden, met profielen van veel plaatselijke bedrijven, kaartjes met wandel- en fietsroutes en algemene informatie over dorp en omgeving. De wethouder zei dat ondernemerschap verandert en dat de vraag is waar het naar toe moet. “Naast uitdagingen liggen er ook kansen. De vraag is hoe je elkaar kunt vinden. De gemeente kan ondersteunend zijn in de vorm van onderzoeken op verschillende terreinen, zoals leefbaarheid, voorzieningen en woningbouw.”

Praten en doen

Volgens Leliveld is het naast praten ook een kwestie van doen. Het genoemde koffiemoment, dat ruimte biedt om te netwerken en kennis te delen, noemde ze een goed idee en een goede start. Het is de bedoeling dat de ondernemersavond in het najaar een vervolg krijgt. In welke vorm dit gaat gebeuren wordt later bekend gemaakt.

Agnes Koster van de Dorpsraad noemde de avond waardevol. “Op deze manier horen we wat er leeft onder ondernemers en dat kunnen we betrekken bij de ontwikkeling van het Dorpsplan Eefde dat we eind dit jaar aan de gemeente willen aanbieden.” Eerder werd in dit kader al een bijeenkomst voor 55-plussers gehouden en een soortgelijke bijeenkomst met jongeren staat op stapel.

Dorpsplan

Bij de opstelling van het Dorpsplan zijn 50 inwoners betrokken. “Dat is een groot aantal en met de genoemde bijeenkomsten maken we de inbreng van de inwoners nog groter. Daardoor creëren we een breed gedragen plan. Dat is uniek”, aldus Koster.

Zie ook: dorpsraadeefde.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here