Doek voor tentenmaker Gerjak valt definitief

0
Een reclamefoto van Gerjak

HARFSEN/DEVENTER – Gerjak Outdoor BV maakt geen doorstart, zo heeft curator mr. M. Vriezenkolk laten weten. Er is geen akkoord bereikt met potentiële kopers. Gerjak wad van 1958 tot 2015 actief in Harfsen en tot het faillissement in januari van dit jaar in Deventer.

Eerder failliet
Het ging al lang niet goed met het bedrijf. In november 2011 werd het ook al eens failliet verklaard. Begin 2012 volgde een doorstart onder de huidige naam Gerjak Outdoor BV. Veel medewerkers hadden daar weinig aan. Er werd maar weinig personeel in dienst genomen door de nieuwe eigenaar.

Oorzaak
Uit een verslag van de curator wordt het te laat overstappen op nieuwe productietechnieken als belangrijke oorzaak voor het bankroet aangewezen. Het uitbesteden van productie naar China leverde eveneens problemen op. Bestellingen werden niet geleverd of waren van slecht kwaliteit. Enkele grote klanten vielen weg, met een flinke omzetdaling tot gevolg.

Internet
Om het tij te keren werd getracht om alleen nog via internet te verkopen. Dit bleek een misrekening. Een groot deel van de klanten bleek er toch de voorkeur aan te geve om de producten die ze overwogen te kopen eerst met eigen ogen te kunnen zien en te voelen. Dit leidde ertoe dat de winkel in Deventer op zaterdag en zondag werd geopend voor het publiek.

Bestuurders
Er waren aanvankelijk 3 bestuurders die tevens financier waren. Zij hadden elk 600 van de in totaal 1800 aandelen in het bedrijf in handen. Een van hen gaf vorig jaar te kennen het krediet te willen terugschroeven. De betrokken bestuurder is toen ook van de loonlijst gehaald om de kosten te drukken. Ook werd een lagere huurprijs voor het pand in Deventer bedongen.

Niet afdoende
De genomen maatregel bleken niet afdoende om een nieuw faillissement af te wenden. Toen financierder het bijltje er helemaal bij neergooide was het eind al in zicht. In december werd 80 tot 90 procent van de voorraad geveild. Kort daarna heeft de overgebleven bestuurder het faillissement aangevraagd.