Dienstverlening gemeente Lochem krijgt een 6,7 van inwoners

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De inwoners van de gemeente Lochem waarderen hun woonomgeving gemiddeld met een 8,3. De waardering voor de zorg van de gemeente voor de leefomgeving komt een stuk lager uit, op een 6,7. Dit is wel een stijging ten opzichte van de vorige peiling in 2018. Toen kreeg de gemeente nog een 6,3. Inwoners van Almen zijn het meest tevreden en geven een 7,0. In Epse kan er geen voldoende af en komt het rapportcijfer uit op een 5,4.

Onder dit bericht staat een factsheet met grafische weergave van de belangrijkste resultaten.

De cijfers komen uit de in februari gehouden peiling onder deelnemers van het burgerpanel Lochem Spreekt, in het kader van de vraag ‘Waar Staat Je Gemeente’. Hier deden 884 inwoners mee. Via een persbericht laat de gemeente weten: ‘De resultaten en suggesties van respondenten geven de gemeente handvaten om de dienstverlening verder te
verbeteren.

Vragen

De vragen uit het onderzoek gingen over de woon- en leefomgeving, samenwerking met de
gemeente, communicatie vanuit de gemeente en de inspanningen die de gemeente doet om inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij. Ook stelde de gemeente deze keer vragen rondom Corona.

Inwoners konden, naast het beantwoorden van de vaste vragen, via enkele open vragen ook ideeën en suggesties insturen. Daarvan werd veel gebruik gemaakt. Zo werden zorgen geuit over verkeersveiligheid, het onderhoud van het openbaar groen en het onderhoud van fietspaden, trottoirs en wegen. De gemeente richt werkgroepen in, die bestaan uit inwoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente. Deze werkgroepen geven aan hoe de gemeentelijke de dienstverlening kan verbeteren en gaan hier ook zelf mee aan de
slag.

Veilig in de buurt

Uit de resultaten van de peiling blijkt verder dat 94% van de inwoners zich veilig voelt in de buurt. Vijf procent ervaart dit niet altijd en 1% zegt zich zelden of bijna nooit echt veilig te voelen. En 79% heeft geen of nauwelijks last van andere buurtbewoners. Daarnaast geeft 15% aan niet veel en niet weinig overlast te ervaren. En 6 procent heeft (heel) veel last van buren.

Als het gaat om de relatie tussen inwoner en gemeente blijkt dat dit wordt gewaardeerd met een 6,3. Het gaat dan met name om de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt. In 2018 leverde dit een 6,2 op. Bijna de helft (46%) is overigens vrij neutraal in het oordeel. 37 procent vindt dat de gemeente best veel moeite doet om hen bij ontwikkelingen te betrekken, maar 17 procent heeft daar geen hoge pet over op.

Digitale dienstverlening

Als het gaat om de dienstverlening blijkt dat de mogelijkheden om via digitale weg dingen te regelen met een 8 wordt gewaardeerd. Dat is een stuk lager als het gaat om communicatie en informatie (6,7), algemene dienstverlening (6,7) en dienstverlening ten tijde van corona (6,6).

Vragen over zorg en welzijn (in coronatijd) leveren onder meer een mooi cijfer op over hulp van mensen in de buurt. Maar liefst 92% zegt te kunnen rekenen op hulp uit de naaste omgeving. Vrienden en kennissen staan voor 91 procent van de respondenten klaar en voor 89% is dit familie.

Contacten

Op de vraag of men voldoende contacten heeft antwoord 59 procent onomwonden ‘ja, zeker’. Maar 30 procent zou graag meer contact willen en 10 procent zegt te weinig contacten te hebben.

Meer informatie of aanmelden voor Lochem Spreekt: KLIK hier.