De Duvel is Oud (3): WerkAtelier Eefde

1
Het poortgebouw van de voormalige Detmerskazerne in Eefde (foto: LochemsNieuws)

EEFDE/LOCHEM – Dit is deel 3 uit onze serie ‘De Duvel is Oud’ over oudere werkzoekenden. De economie trekt stevig aan. In steeds meer sectoren is het lastig om geschikt personeel te vinden. De werkloosheidscijfers schieten naar beneden… Maar wacht! Het aantal 50-plussers met een uitkering groeit nog steeds. Wat gaat er mis? En waar? En wat is eraan te doen? In de serie ‘De Duvel is Oud’ gaat LochemsNieuws op zoek naar antwoorden en oplossingen. Meedenken, tips en opmerkingen zijn zeer gewenst! (zie de oproep onderaan dit bericht)

Lees ook DEEL 1 en DEEL 2 uit deze serie

Werkatelier Eefde: werkervaring en regelmaat

Het Werkatelier Eefde wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om weer een betaalde baan te vinden. Maar als het helpt om iemand uit een door (onder meer) werkloosheid ontstaan sociaal isolement te halen is het ook al winst, vindt coördinator Esther ter Horst.

Burgerinitiatief
De Stichting Werkatelier is in 2014 ontstaan als een burgerinitiatief. Toen werd gezocht naar een herbestemming van het poortgebouw van de Detmerskazerne in Eefde vonden Erik Haverkort (ondernemer en fractievoorzitter VVD Lochem) en Hennie van der Most (ondernemer, voormalig raadslid VVD Lochem én Bekende Nederlander) elkaar in een plan om iets te doen voor mensen die zonder duwtje in de rug moeilijk aan de slag kunnen komen. Van der Most had al ervaring met een soortgelijk project in Twente. Hij komt indien mogelijk elke week even kijken hoe het gaat in Eefde.

Van der Most
Bij het WerkAtelier wordt gewerkt aan projecten uit de stal van Van der Most. Het opknappen van attracties uit zijn amusementsbedrijven vormt daarbij de hoofdmoot. Zo wordt momenteel gewerkt aan een oud poppentheater met levensgrote poppen. Van der Most heeft een timmerman, een kunstenaar en een coupeuse in dienst. Coördinator Esther ter Horst en een beheerder zijn in dienst van de stichting.

Instroom

De mensen – die bij het Werkatelier deelnemers worden genoemd – komen binnen via instanties als Het Plein, UWV, Delta, Staat van Dienst en Trajectum. Ook zijn er een aantal vrijwilligers actief die vooral op zoek waren naar een zinvolle dagbesteding en die in Eefde vonden.

Intake

Esther ter Horst vertelt dat de tijd die de deelnemers doorbrengen bij het atelier per persoon wisselt. ,,Sommigen zijn hier maar één dagdeel per week, andere wel 7 of 8. Dat is afhankelijk van iemands fysieke en mentale conditie.” Tijdens een intake-gesprek wordt besproken wat de nieuwkomer kan en wil, maar ook of hij/zij in de groep past.
,,We leggen tijdens dit gesprek ook uit wat wij kunnen bieden. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft graag met metaal te willen werken, geven we aan dat er niet altijd metaalwerk beschikbaar is. In dat geval moet iemand ook bereid zijn iets anders te doen. Elke normale baan heeft immers ook leuke en minder leuke kanten”, aldus Ter Horst.

lees verder onder de foto…

Het houtatelier van het WerkAtelier  (foto: LochemsNieuws)

Oude kazerne
De voormalige kazerne heeft aparte hout- en metaalwerkplaatsen, een naaiatelier en een kunstatelier. De laatste twee zijn vooral het domein van de al genoemde coupeuse en kunstenaar. Ook de Legotheek is gevestigd in de kazerne. Dit is een aparte stichting maar deelnemers van het WerkAtelier doen er regelmatig vrijwilligerswerk.

Contract
De deelnemers zijn tussen de 18 en 60 jaar oud en met name de ouderen zijn vaak al langer werkloos. Wie via Het Plein binnenkomt, krijgt in eerste instantie een contract van half jaar. Dat kan nog eens met 6 maanden worden verlengd. Dan moet er in principe uitstroom hebben plaatsgevonden, al komt een extra verlening van het contract ook voor.

Uitstroom

Uitstroom is lang niet altijd in de richting van een betaalde baan zo blijkt. Esther ter Horst zegt: ,,Het gaat meest om mensen die een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het weer in een dagritme komen en ervaren wat het is om ergens op tijd te moeten zijn, zijn de eerste vereisten. Het is vooral een ervaringsplek. Belangrijk is dat mensen niet weer thuis in dezelfde situatie als voorheen komen te zitten.

Voor oudere werklozen geldt vaak dat ze al vrij lang uit het arbeidsproces zijn. Dan kunnen initiatieven als het Werkatelier een oplossing zijn om in ieder geval weer te wennen aan het dagritme dat bij het hebben van een baan hoort.

lees verder onder de foto…

Blik in het kunstatelier van het WerkAtelier (foto: LochemsNieuws)

Voorzitter
Henk Sprukkelhorst, voorzitter vanaf het eerste uur van de Stichting WerkAtelier, geeft aan dat men op dit moment bezig is met een professionaliseringsomslag, om mensen nog beter te kunnen begeleiden naar betaald werk. Daarnaast is het bestuur op zoek naar bestuursleden die affiniteit met het werkveld hebben en met name naar een penningmeester.

Sprukkelhorst wijst er verder op dat Het Plein – de Sociale Dienst van Lochem en Zutphen) per 1 januari 2019 wordt opgeheven. Zowel Lochem als Zutphen hebben aangegeven met het WerkAtelier te willen blijven werken. In de komende weken vinden hierover de onderhandelingen plaats met de verantwoordelijke wethouders van Lochem en Zutphen.

‘De-Duvel-is-oud-weetjes’

Sollicitatieplicht voor ouderen

Vergrijzing
Activerende en stimulerende maatregelen zijn er de afgelopen jaren veel geweest. Het resultaat is de arbeidsparticipatie van ouderen weliswaar is gestegen maar dat lijkt vooral te komen door de vergrijzing van ouderen die al een baan hebben. De instroom van oudere werklozen stagneert. Dit hebben we in de vorige afleveringen van deze serie al geconcludeerd. Een belangrijke activerende maatregel in de sollicitatieplicht voor oudere werknemers.

Onderzoek
wijst uit dat de arbeidsparticipatie voor werkloze mannen en vrouwen van 57,5 tot 59,5 jaar oud na 24 maanden WW respectievelijk 6 en 11 procentpunt hoger is dan wanneer zij niet aan de sollicitatieplicht waren onderworpen. Ook voor de werkloze man of vrouw in de WW die bijna 57 jaar oud is, is de kans op een baan zes procentpunt hoger. Mensen letterlijk ‘achter de broek’ om zich in te spannen om werk te vinden werkt, maar voor een relatief klein aantal van de betrokkenen.


Meer in de Ziektewet

Het neveneffect van de druk om te solliciteren en de vele afwijzingen die dit voor de meeste sollicitanten teweeg brengt is dat ouderen die binnen 2 jaar vanuit de WW naar de Ziektewet gaan toeneemt. Het gaat om 3%, bij zowel mannen als vrouwen. De Ziektewet is voor sommigen een ‘aantrekkelijk alternatief’ voor de WW. De sollicitatieplicht vervalt daar namelijk. Maar ouderen komen ook in de Ziektewet terecht omdat ze de stress van de sollicitatieplicht niet aankunnen.

Balans
De sollicitatieplicht leidt tot een lagere welvaart van oudere werklozen die geen baan kunnen vinden en tot hogere administratieve kosten voor de uitvoering van de wettelijke regeling. De sollicitatieplicht voor oudere werknemers in de WW heeft dus zowel positieve als negatieve effecten.

De sollicitatieplicht geldt in principe ook voor ouderen in de Bijstand, al komen afhankelijk van de persoonlijke situatie ook vrijstellingen voor.

1 REACTIE

 1. Hallo,

  Zijn er ook stage mogelijkheden (is het een erkend leerbedrijf?).
  Ik heb vanuit VSO MBO 1 stage veilige stage plekken nodig voor leerlingen tussen de 16 en 18 jaar oud.

  Vriendelijke groeten,

  Kevser Kansu-Kreunen
  Stage coördinator Intermetzo Onderwijs

Comments are closed.