Coronabeleid Rijk lijkt positief voor Lochemse schatkist

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De laatste berichten uit Den Haag stemmen de gemeente Lochem hoopvol. De bijdragen uit het Gemeentefonds worden voor dit en volgend jaar bevroren. Dit is gunstig voor de gemeente. Maar de dreiging van de herverdeling van het rijksgeld en het feit dat de bijdrage sowieso al te laag is om alle taken goed uit te voeren, blijven bestaan.

De rijksoverheid maakte donderdag verder bekend dat er zo’n 600 miljoen is vrijgemaakt om de eerste corona-nood van gemeenten, provincies en waterschappen te lenigen.  Gemeenten kunnen hierdoor worden gecompenseerd voor onder meer misgelopen toeristenbelasting en het tijdelijk stopzetten van de huur van sportverenigingen.

Gunstiger

De bevriezing van de stortingen (accressen) in het Gemeentefonds is een wat technisch verhaal. De vergoeding ‘vastklikken’ aan de Kadernota 2020 is gunstiger dan aan de septembercirculaire van 2019.  Wethouder financiën Bert Groot Wesseldijk beaamt dit, vooral ook omdat vanwege de huidige crisis rekening werd gehouden met een daling van de rijksbijdrage. Dit is nu dus voorlopig niet aan de orde

Groot Wesseldijk uitte rond de presentatie van de Kadernota (ook wel Voorjaarsnota genoemd) grote zorgen over de financiële toekomst van de gemeente. Samen met andere plattelandsgemeenten wordt een vuist gemaakt tegen een voorgenomen herverdeling van het Gemeentefonds. Daarbij zou geld van de plattelandsgemeenten worden overgeheveld naan de grote steden om de problematiek daar aan te pakken.

Onvoldoende middelen

De protesten zijn hevig want alle gemeenten zien de kosten van taken die in 2015 door Den Haag zijn gedecentraliseerd steeds verder oplopen. Het ging om zaken als jeugdzorg en de Wet maatschappelijke Ondersteuning (o.a. huishoudelijke hulp). De bijdragen die daar tegenover stonden konden en kunnen de kosten niet dekken. De verontwaardiging bij de gemeenten is groot, vooral ook omdat het Rijk vorig jaar miljarden overhield. Die lijken door de corona-crisis overigens nu snel te verdampen.