CDA vraagt wat nieuwe regels betekenen voor zonnepark Bekenschot

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Kan de gemeente Lochem op grond van een aanstaande aanpassing van de zogeheten zonneladder een stokje steken voor de ontwikkeling van zonnepark Bekenschot, bij Barchem? Dat vroeg het CDA maandagavond aan wethouder Lex de Goede. Het antwoord is dat het waarschijnlijk lastig wordt, omdat nieuwe regels niet zomaar van toepassing kunnen worden verklaard op lopende aanvragen.

Omdat het CDA die bui al zag hangen, was een tweede vraag of de gemeente een claim van de initiatiefnemer kan verwachten als de aanvraag in dit stadium wordt afgewezen op grond van de aanstaande regels. Daarop kon de wethouder logischerwijs geen antwoord geven. Zo’n claim is aan de initiatiefnemer. Die heeft de nodige kosten gemaakt en weet niet beter dan dat Bekenschot nog onder het oude beleid van de gemeente valt. Inmiddels rust in Lochem een moratorium op nieuwe zonneparken, in afwachting van landelijk beleid voor zon- en windenergie.

Provincies

Het CDA reageert met de vragen op het gegeven dat alle provincies de voorkeursvolgorde voor zonnepanelen aanpassen. Op de zonneladder zijn zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond nu al de laagste trede. Het oorspronkelijke ‘ja, mits…’ wordt veranderd in ‘nee, tenzij…’, om aan te geven dat het in principe ongewenst is. De ministers De Jonge en Jetten willen dit met ingang van 1 juli 2024 verankeren in de wet. De provincies gaan de wijziging echter al op 1 januari al vastleggen in verordeningen.

Volgens de ministers blijven de klimaatdoelstellingen ondanks de strengere regels overeind, omdat het Rijk inzet op lokale initiatieven voor zonneparken waarbij meerdere functies samengaan. Te denken valt aan panelen in bebouwde omgeving, zoals als overkapping van parkeerterreinen. Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven staan bovenaan de ladder.

Combinaties

Gronden die de bestemming landbouw hebben, maar gedurende langere tijd niet meer als zodanig worden gebruikt, vallen niet onder (de nieuwe) trede 4. Het gaat volgens de minister onder meer om gronden langs snelwegen of spoorwegen en andere restgronden. Dat geldt allemaal niet voor Bekenschot bij Barchem. Uitzondering op de nieuwe regel is ook een zogeheten agri-PV waarbij zonnepanelen worden gecombineerd met een substantiële agrarische functie. Er zijn al voorbeelden van zonneparken in combinatie met fruit- of groenteteelt. Een uitzondering gaat verder gelden voor gronden die minder geschikt worden voor landbouw door vernatting, verzilting of bodemdaling.

Het CDA redeneert dat de aanvraag voor zonnepark Bekenschot nog niet aan de gemeenteraad is voorgelegd en dat er daarom geen onomkeerbare keuzes zijn gemaakt of rechten zijn ontstaan. Wethouder De Goede denkt echter dat een vergunningaanvraag, die al een paar jaar loopt, niet zomaar kan worden afgeschoten op basis van nog niet geldend beleid.