CDA: ‘City-marketing Lochem is los zand’

0

LOCHEM – Moet de binnenstad van Lochem een soort van ‘citymanager’ krijgen? Ja, zegt fractievoorzitter Pieter Bas ter Maat van het CDA in een blog op de website van zijn partij. Hij constateert dat er wel veel energie is en goede ideeën zijn maar dat alles ‘als los zand’ aan elkaar hangt.

Ter Maat pleit ervoor dat ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en organisatoren van evenementen beter gaan samenwerken. Die partijen hebben volgens de fractievoorzittepieter bas ter maat cda lochem.jpgr allemaal invloed op de aantrekkingskracht van Lochem. Een verbindende factie kan helpen bij de bundeling van krachten, zo meent Ter Maat. Traditioneel wordt dan meestal gedacht aan een citymanager, maar de centrale vraag is: ‘wie of wat zorgt voor de verbinding tussen alle partijen in de binnenstad’.

De aanstelling van een citymanager in Deventer inspireerde Ter Maat tot zijn blog-bijdrage. Dat Deventer daarbij de doelstelling hanteert om in 2018 de ‘beste binnenstad’ te zijn vindt de CDA’er minder geslaagd. Jezelf bij voorbaat uitroepen tot de beste vindt hij een slecht idee. De weg daar naar toe is vaak lastig en of je de beste bent kan pas achteraf worden vastgesteld. Hij ziet de neiging om jezelf bij voorbaat tot beste uit te roepen ook terug bij het nieuwe Lochemse thuiszorgbeleid, onder de titel ‘Ondersteuning thuis’.

Ter Maar wijst op het gezegde: ‘Succes kent vele vaders’ en besluit met een vergelijking tussen de binnenstad en de lokale politiek: ‘Ik zie de politieke arena meer als een binnenstad: als de krachten gebundeld worden, kunnen resultaten behaald worden met als eenduidige uitstraling: onze inwoner centraal. De vervolgvraag is dan, houden we de krachten gebundeld of vervallen we weer tot los zand?’