CDA-bestuur krijgt steun van leden voor onorthodoxe ingreep

0

HARFSEN/LOCHEM – Het CDA heeft maandagavond mogelijk een belangrijke stap richting herstel van de eenheid gezet. Tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) in Harfsen kreeg het bestuur in ieder geval unanieme steun voor de onorthodoxe manier waarop het de fractieleden tot aan de verkiezingen van maart volgend jaar weer samen wil laten werken. Als de voortekenen niet bedriegen, verschijnt de fractie met twee nieuwe vrouwen aan de start.

Vorige week werd al bekend dat het bestuur van de nieuwe fractieleden, die de vorige maand vertrokken Erik Hoentjen en Coby Wiltink moeten vervangen, eist dat zij de huidige bestuurssecretaris Corry Giessen uit Epse accepteren als fractievoorzitter. De raadszetel komt haar op basis van haar plek op de kieslijst van 2018 overigens gewoon toe. Dat het bestuur bepaalt wie de fractievoorzitter wordt, is echter zeer ongebruikelijk. Daar gaat de fractie namelijk over.

Kampen

Voorzitter Robert Croll: “Wat we doen kan en mag misschien niet maar buitengewone omstandigheden vragen om buitengewone maatregelen.” Corry Giessen wordt in de gespleten partij gerekend tot wat intern ‘kamp Coby’ is gaan heten. Ze wil nadrukkelijk een brug slaan tussen de partijen. Croll: “Zij moet wat ons betreft fractievoorzitter worden, omdat daarmee de pijn zoveel als mogelijk over de kibbelende partijen wordt verdeeld en het evenwicht wordt hersteld. Dat is goed voor de eenheid waar wij als bestuur zo op hameren.” Hij is blij dat het kennelijk heeft gewerkt dat het bestuur eenheid uitstraalt en daar om die reden ook om kan vragen.

Croll heeft het standpunt van het bestuur maandag toegelicht ten overstaande van naar schatting zo’n 25 tot 30 aanwezige leden. Na een discussie heeft Croll gevraagd in hoeverre de ALV het bestuur steunt. Hij zegt: “Die steun bleek unaniem. Ik wilde het echter niet bij acclamatie laten passeren. Ik wilde vingers zien. En toen gingen gelukkig alle vingers de lucht in.” Volgens de voorzitter waren beide ‘kampen’ uit de partij vertegenwoordigd. “En Corry Giessen kreeg applaus voor de getoonde moed.”

Dankbaar

Maandag werd definitief duidelijk dat Job Dietrich uit Gorssel geen vacante zetel gaat innemen. De nummer 6 op de lijst is inmiddels lid geworden van de VVD. Hij kon opnieuw lid worden van het CDA, de zetel op persoonlijke titel innemen, of zelfs voor de VVD in de raad gaan zitten. Hij heeft het CDA-bestuur laten weten dat de zetel het CDA toekomt en dat hij daar slechts op basis van achterhaalde feiten voor wordt gevraagd. “Hij heeft het heel fatsoenlijk gespeeld en daar zijn we hem dankbaar voor”, aldus Robert Croll.

Met het wegvallen van Job Dietrich komt Eelke Meijer uit Eefde aan de beurt om door de burgemeester gevraagd te worden voor de zetel. Zij was bij de ALV aanwezig en stelde zich kort voor. Ze heeft zich in principe bereid verklaard om de zetel te accepteren, al moet ook zij zich conformeren aan de gemaakte afspraken. Dat zal geen probleem zijn omdat ook zij haar vinger opstak toen het bestuur om steun vroeg. Van haar is overigens niet bekend tot welk kamp zij zich rekent, als daar al sprake van is.

Pieter Bas ter Maat krijgt de komende maanden dus vrijwel zeker twee vrouwelijke collega’s in de raad. Vermoedelijk kunnen zij tijdens de raadsvergadering van 20 september worden beëdigd.

Landbouw

Tijdens de ALV gaf bestuurslid Jaap Jonk een toelichting op de veelbesproken visie van het landelijke CDA op de landbouwproblematiek. Voor sommige leden was dit aanleiding om het lidmaatschap op te zeggen, waaronder raadslid Erik Hoentjen. “Ook nu werd het verhaal niet voor zoete koek geslikt”, zo laat Croll weten. Er is afgesproken dat wordt onderzocht of in samenwerking met andere CDA-afdelingen in de regio een avond kan worden belegd waar een landelijk CDA-kopstuk de zaak nog eens nader komt duiden en vragen beantwoorden.