Bezwaren tegen inpassingsplan rondweg Lochem verworpen door Kroon

0
Het gedeelte van de rondweg Lochem tussen Kwinkweerd en Goorseweg, met nieuwe brug over het kanaal (bron: provincie Gelderland)

LOCHEM – Door een uitspraak van de Raad van State van woensdag (11/9) is opnieuw een horde genomen richting definitieve aanleg van de rondweg Lochem. De Kroon verwierp bezwaren van omwonenden tegen wat het ‘inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 heet. De provincie Gelderland kan nu door met de plannen. Een link naar de integrale uitspraak van de Raad van State staat onderaan dit bericht.

Tracé

Dit gaat met namen over het gedeelte van de toekomstige weg tussen Kwinkweerd en Nettelhorsterweg via een nieuw aan te leggen brug over het kanaal. De bezwaren gaan onder meer over het gekozen tracé en aantasting van het nationaal landschap De Graafschap.

Uitspraak

De bezwaarden vinden verder dat de gevolgen voor de natuur in de omgeving onvoldoende is onderzocht. De zitting van de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State vond al op 18 juli plaats. De uitspraak is nu bekend gemaakt.

Alternatief

Een van de appellanten woont om 30 meter van het beoogde nieuwe tracé en is voorstander van een tunnel onder de Goorseweg die de Nettelhorsterweg verbindt met een schuine brug over het Twentekanaal. Mede vanwege de hoge kosten koos de provincie voor een rechte brug die uitkomt op het voormalige perceel van betonfabriek Streek en aansluit op een nieuw stuk weg dat parallel loopt aan de huidige Goorseweg.

Parallelweg

De Goorseweg zelf wordt een soort parallelweg. Tijdens een eerder gehouden hoorzitting van Provinciale Staten bleek dat veel bewoners van de noordzijde van de Goorseweg wel blij zijn met het feit dat het verkeer in de toekomst verder van woningen zal rijden.

De bezwaren focussen op tal van onderwerpen, waaronder het al dan niet terechte gebruik van gegevens van oudere onderzoeken, geluid, fijnstof en natuurschade. De Raad van State wijst alle bezwaren af. Zowel de bezwaren als het oordeel van de Raad zijn uitvoering beschreven in de uitspraak. Deze is HIER te lezen.