Bewindslieden enthousiast over Cleantech Regio

0
Minister Cora van Nieuwenhuizen (r) en staatssecretaris: Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

LOCHEM/DEN HAAG – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven laten zich lovend uit over de ontwikkelingen in de Cleantech Regio, waartoe ook Lochem behoort. In de jaarlijkse rapportage ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT) schrijven ze dat de regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft en dat er sprake is van een hands-on-mentaliteit. Dat is ‘Haags’ voor ‘niet…. maar poetsen’.

De goede bereikbaarheid van de regio (440.000 inwoners) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen trekt bedrijven aan. Daarbij gaat het deels om innovatieve bedrijven die worden aangetrokken door de doelstelling om een circulaire economie te bereiken en realisatie van een infrastructuur voor schone energie in een landschappelijke omgeving. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat versterkt de aantrekkingskracht.

Maakindustrie

Verder noemen de bewindslieden het opvallend dat de regio een sterke maakindustrie heeft en een bovengemiddelde exportpositie. Er zijn veel internationaal opererende ondernemingen actief.

In de rapportage staat letterlijk: ‘De kruisingen van weg- (A1/A50), water- (IJssel, Twentekanaal) en spoorverbindingen vormen de kern van de Cleantech Regio. De regio zoekt synergie in investeringen in (rijks)infrastructuur en de bestuurlijke context van de ligging in twee provincies. De Cleantech Regio ligt op het kruispunt van het Nationaal Kernnet Logistiek. Dit kruispunt behoeft blijvende aandacht, zodat de doorstroming op de A1-corridor niet in gevaar komt.’

De werkzaamheden aan de A1 zijn in volle gang een dat komt niet alleen de bereikbaarheid van de regio ten goede. Ook de Randstad profiteert hiervan. Naast het wegverkeer vragen de spoor- en waterverbindingen de aandacht.

Haven Lochem

Lochem wordt in de rapportage genoemd in verband met watergebonden economische activiteiten. De havenfaciliteiten in en rond Lochem, Zutphen en Deventer moeten worden uitgebreid om de verwachte groei van het goederenvervoer over water op te vangen. Een knelpunt is het deel van de IJssel is tussen de afsplitsing van de Rijn tot aan Zutphen.

Met name de doorgang onder de oude IJsselbrug in Zutphen zorgt voor problemen voor steeds groter wordende schepen. Ook de toegang van de IJssel naar het Twentekanaal moet worden aangepast. Het Twentekanaal is voor het grootste gedeelte al geschikt gemaakt voor grotere (container)schepen maar de IJssel is dat nog niet.

Achterhoek

Over de Regio Achterhoek zijn de bewindslieden somberder. Met name de demografische ontwikkelingen baren zorgen. Er is volgens hen sprak van ontgroening, vergrijzing, huishoudensdaling en afname van omvang van de beroepsbevolking. Dit maakt dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt waarvoor bundeling van krachten noodzakelijk is. Ook op bovenregionale schaal.

Letterlijk: ‘De ambitie van de Achterhoek is het op niveau houden van de economie
en de leefbaarheid gezien de demografische ontwikkelingen. Deze ambitie is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020′, die het resultaat is van samenwerking van de drie o’s (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties). De regio werkt haar ambitie uit in drie doelen: werken, wonen en bereikbaarheid.’

Economie op peil houden

Qua werk wordt ingezet op het op peil houden van de economie. Op het gebied van wonen moeten keuzes worden gemaakt over waar wel en waar niet meer geïnvesteerd wordt in wonen en voorzieningen. Ook herbestemming, vrijgeven of slopen van bestaand vastgoed zijn opties.

De bereikbaarheid van de Achterhoek is een voorwaarde voor economische ontwikkeling. Dit is ook van belang voor inwoners die buiten de regio werken. Overigens wordt de Rondweg Lochem gezien aan als een belangrijke ontsluiting van de Achterhoek richting A1. Dit is een provinciaal project en komt niet voor in de MIRT.