Bestuur Sportclub Lochem op volle sterkte

0
(bron: www.sportclublochem.nl)

LOCHEM – Het bestuur van Sportclub Lochem is op volle sterkte. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn vijf nieuwe leden benoemd. ‘Het nieuwe negenkoppige bestuur staat te trappelen om de toekomst van de vereniging verder vorm te geven’, zo laat de club weten in een persbericht.

Sportclub Lochem maakt de afgelopen jaren een stormachtige groei door. Momenteel telt
de club ruim 800 leden. ,,De groei maakt versterking van het bestuur noodzakelijk”, zei
voorzitter Ger ten Asbroek tijdens de goedbezochte ledenvergadering. ,,We zijn dan ook bijzonder gelukkig met deze uitbreiding.”

De vijf nieuwe bestuursleden stelden zich kort voor en gingen in op hun ambities en de nieuwe bestuursstructuur. De aanwezige leden verwelkomden het nieuwe bestuur vervolgens met luid applaus.

Het bestuur van Sportclub Lochem ziet er nu als volgt uit:
Ger ten Asbroek – Voorzitter
Daan Siebelink – Secretaris
Gerrit Aanstoot – Penningmeester
Jakob Boelens – Vice-voorzitter
Wim Vossebelt – Sponsoring
Andre Boonk – Technische zaken
Sedat Cakmak – Jeugd
Tom Schooltink – Communicatie
Cindy ten Elshof – Vrijwilligerszaken

Bert Pardijs en Gerrit Wittenberg namen tijdens de vergadering formeel afscheid als bestuurslid. Zij blijven wel actief betrokken bij de club.

Plan voor de toekomst
Het nieuwe bestuur is ambitieus en pakt de komende weken de lopende zaken op. Het voornemen is om tijdens de algemene ledenvergadering van komend najaar de hoofdlijnen van een toekomstplan voor de club voor te leggen aan de leden. Ter voorbereiding spreekt het bestuur de komende maanden met verschillende betrokkenen.