Angst zit er goed in bij boeren na bezetting in Boxtel

0
Foto ter illustratie (Photo by Marcus Cramer on Unsplash)

LOCHEM/GORSSEL – Bij sommige boeren in de gemeente zit de angst er goed in na de bezetting van een varkenshouderij in het Brabantse Boxtel op 13 mei. Uit beantwoording van schriftelijke vragen van GemeenteBelangen (GB) blijkt dat burgemeester en politie zelfs bij verontruste boeren in de gemeente op bezoek zijn geweest om hen gerust te stellen.

Lees HIER ons eerdere bericht over de schriftelijke vragen van GB.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve heeft de vragen van GB beantwoord en stelt op de eerste plaats dat de gemeente bij ingrijpende verstoringen van de openbare orde samen optrekt met politie en Openbaar Ministerie (OM). Ook wordt gebruik gemaakt van adviezen van landbouworganisatie LTO in verband met de daar aanwezige kennis van zaken.

Voldoende tools

Van ‘t Erve schrijft: ‘Of we goed en voldoende zijn voorbereid is altijd pas achteraf te beoordelen. Voorop staat we dit soort acties willen voorkomen en als we er door worden overvallen adequaat willen optreden.’ Hij laat verder weten over voldoende tools te beschikken die bij (ernstige) ordeverstoringen kan inzetten. Welke middelen dit zijn laat de burgemeester in het midden.

Politie is voorbereid

Op de vraag of er binnen de gemeente of regio voldoende hulpverleners beschikbaar zijn om adequaat te kunnen ingrijpen bij een georganiseerde aanval van dierenactivisten op een bedrijf schrijft Van ‘t Erve dan de politie hem heeft laten weten dat zij zich prepareert op mogelijke onrust naar aanleiding van aangekondigde demonstraties en onaangekondigde acties. Letterlijk: ‘Zij zijn extra alert en monitoren doorlopend de ontwikkelingen op lokaal en nationaal niveau. Daarnaast staan zij in direct contact met de regionale LTO-afdeling.’

Gevoel van onveiligheid

GB vroeg of het college zich beseft dat het bij agrarische bedrijven meestal gaat om een combinatie van wonen en werken en of er oog is voor het gevoel van onveiligheid dat is ontstaan na de gebeurtenissen in Boxtel. Hierop schrijft de burgemeester dan dit besef zeker aanwezig is. Wel noemt hij ‘je veilig voelen’ een subjectief gegeven. ‘Dat dit gevoel in brede zin wordt aangetast door de gebeurtenissen in Boxtel is evident.’

Bezoeken

Letterlijk: ‘De afgelopen week zijn via de lokale LTO signalen binnengekomen bij de burgemeester van agrariërs met vragen over bepaalde situaties. Ook heeft één agrariër zelf aan de bel getrokken bij politie en gemeente. Bij één agrariër is zowel politie als burgemeester op bezoek geweest. Bij twee andere agrariërs heeft de politie een bezoek gebracht in afstemming met de burgemeester. Dit wordt erg gewaardeerd.’

Uitleg politie

Door in gesprek te gaan met agrariërs die daar behoefte aan hebben, hoopt het college
wat te kunnen betekenen om het veiligheidsgevoel te laten terugkeren. Ook is een politievertegenwoordiging aanwezig geweest bij de bijeenkomst van LTO Noord in Haarlo om vragen te beantwoorden die leven en een handelingsperspectief mee te geven. Dit is eveneens in afstemming met de burgemeesters van Berkelland en Lochem gegaan.

Geen actieplan

Een actieplan voor dergelijke ordeverstoringen heeft de gemeente Lochem niet. Er is contact gelegd met de Veiligheidsregio. Het  verzoek vanuit Lochem is gedaan om te komen tot een zogeheten gezamenlijk handelingsperspectief.