Waarschuwingen voor ‘terrorbuizerds’ in Lochem en Laren

0
Dit bord staat bij het station in Lochem. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – Op twee plaatsen in de gemeente Lochem zijn waarschuwingsborden geplaatst die wijzen op de aanwezigheid van agressieve roofvogels. Het gaat om de omgeving van het station in Lochem en om de Peppeldijk tussen Laren en Bathmen. Om welk soort vogels het gaat is niet bekend maar meestal zijn het buizerds die mensen ‘aanvallen’.

In Lochem is het gebied tussen het station en de spoorwegovergang in de Grote Drijfweg tot gevarenzone gebombardeerd. De Peppeldijk in het buitengebied van Laren loopt nagenoeg parallel aan de provinciegrens. Het is een zijweg van de Looweg, dat weer in het verlengde ligt van de Ooldselaan.

OPROEP:
Wie meer weet over deze aanvallende vogels wordt verzocht dit te melden via info@lochemsnieuws.nl. En wie een foto of video heeft is uiteraard ook zeer welkom om deze te delen.

Terrorbuizerd

Het fenomeen ‘terrorbuizerd’ doet zich elk jaar op meerdere plaatsen voor. Er zijn meer dan 15.000 broedparen in Nederland en slechts een beperkt aantal dieren gedraagt zich agressief naar mensen. Waarom ze dit doen is onbekend. De vogels verdediging vermoedelijk hun territorium en een klein deel van de populatie ziet ook mensen als indringers.

Vooral joggers en fietsers worden vaak doelwit. Ter bescherming worden een petje en een zonnebril aanbevolen.

Dit exemplaar staat aan de Peppeldijk bij Laren. Het bord aan overzijde van de weg gaat ergens anders over (foto: LochemsNIeuws)