VVD kondigt voor miljoenen ‘nieuw zuur’ aan voor Lochem

0
De gemeenteraad van Lochem In het midden voert Erik Haverkort van de VVD (zittend in het gangpad) overleg met Marja Eggink van GB (foto: LochemsNieuw)

LOCHEM – Lochem wacht volgend jaar niet het zoet maar het zuur. Volgens VVD-voorman Erik Haverkort moet er 5 tot 7 miljoen worden bezuinigd om te voorkomen dat de algemene reserve teveel moet worden aangesproken. De wat geschrokken reactie van de coalitiegenoten en de wethouder van financiën duidde er maandagavond (5/11) op dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken.

Tegenvallers
Haverkort kwam met de aankondiging van ‘herzieningen en ombuigingen’ tijdens de algemene politieke beschouwingen. Dat soort termen staan doorgaans voor bezuinigen. Dat is in de ogen van de VVD nodig omdat recente tegenvallers de tekorten te ver opdrijven om deze onverkort dekken uit de reserves. De tekorten dreigen bovendien ook voor de jaren na 2019 als er niet wordt ingegrepen.

Debat
PvdA-fractievoorzitter Jos Israel zocht het debat met de VVD en de coalitiegenoten GroenLinks (GL) en GemeenteBelangen (GB). Bij die laatsten ving hij bot. GB liet de uitspraken geheel voor rekening van de VVD en liet bij monde van fractievoorzitter Marja Eggink slechts weten dat tussen nu en februari moet blijken hoeveel en waar moet worden bezuinigd. In februari komt het college met een tussentijds uitvoeringsprogramma dat is gebaseerd op het vrijdag gepresenteerde collegeprogramma.

Overtuigd
Jolande van Borrendam van GL wilde ook al erg weinig kwijt over eventuele besparingen. Ze zei alleen: ,,We zijn ervan overtuigd dat er ombuigingen moeten plaatsvinden, maar meer kunnen we nu niet over zeggen.”

Bedrag
Op de vraag aan Erik Haverkort waar hij de hoogte van het bedrag op baseert, kreeg de PvdA als antwoord: ,,We namen het verschil tussen de baten en de lasten voor 2019 en telden daar 1,5 tot 2 miljoen bij op voor nieuw beleid. Dat kom je op 5 tot 7 miljoen.” Hij noemt het getuigen van lef en durf dat het college de koe bij de hoorns vat.

Sociaal domein
Israel vroeg vervolgens of de VVD van plan is het sociaal domein te ontzien. Daarop liet Haverkort weten dat hij ervan uitgaat dat ‘t Baken, dat vanaf 1 januari hét loket wordt voor alle vragen op gebied van zorg, werk en inkomen, mogelijk leidt tot een inverdien-effert. Verder zou inzetten op meer preventie tot besparingen moeten kunnen leiden. Haverkort: ,,We moeten minder uitgeven, zonder dat onze inwoners dat merken. Sterker, ze krijgen meer.”

Begroting 2019
De begroting voor 2019, waarin nog weinig nieuw beleid is verwerkt haalde ongeschonden de eindstreep. Alleen de PvdA stemde op enkele onderdelen tegen.