Vertrouwenspersoon vereniging in strijd tegen (sexuele) intimidatie

0
Foto: pixabay,com

LOCHEM – De Sportraad Lochem biedt samen met de Vrijwilligerscentrale Lochem en het NOC*NSF een cursus voor vertrouwenscontactpersonen (VCP) van verenigingen in de gemeente. Zij leren het omgaan met en tegen gaan van situaties waar (seksuele) intimidatie en/of ongewenst gedrag een rol spelen.

Laren
De cursus wordt gegeven op zaterdag 18 februari van 9.00 tot 17.00 uur bij Stegeman in Laren. De cursus is bedoeld voor mensen van sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. 

VCP
Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag zijn al lang geen nieuw begrippen meer in Nederland. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of organisatie. Juist om deze reden wordt de cursus VertrouwensContactPersoon (VCP) lokaal georganiseerd.

Advies
Organisaties krijgen het advies om meer dan één vertrouwenscontactpersoon te hebben. Bijvoorbeeld een interne en externe VCP’er of een mannelijke en een vrouwelijke VCP’er. Dan kan iedereen naar eigen inzicht een keuze maken. De VCP’er biedteen luisterend oor, geeft raad en verwijst door.

Voor iedereen
De VCP is diegene die als eerst ingeschakeld zal worden, deze persoon is er voor slachtoffers, daders, coaches, leden, ouders van leden, het bestuur en vrijwilligers. De VCP zal zelf geen actie gaan ondernemen, hij of zij zal het doorgeven aan het bestuur of aan de vertrouwenspersoon van de sportbond of NOC*NSF. Daarnaast heeft de VCP een adviserende taak om binnen de vereniging een veilig sportklimaat te creëren.

Positie
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van de NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Bijdrage
Voor deelname aan de cursus wordt een bijdrage gevraagd. Sportverenigingen die lid zijn van de Sportraad betalen 50 euro per cursist. Niet-leden betalen 75 euro. Er moeten minimaal acht deelnemers aan de cursus meedoen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Tom Kleissen via e-mail: tomkleissen@sportraadlochem.nl. Voor telefonische aanmelding of vragen is Tom Kleissen bereikbaar via: 06-53519369

Meer informatie is te vinden op de site van NOC*NSF.