Veel kritiek op inpassingsplan rondweg Lochem

0
Beeld van de provinciale hoorzitting in hotel Hof van Gelre (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten van Gelderland in hotel Hof van Gelre, over het inpassingsplan voor de rondweg Lochem, kwam woensdagavond veel kritiek van direct betrokken bewoners en bedrijven. Zoveel zelf, dat Statenleden zich afvroegen wat eigenlijk het draagvlak is voor het laatste deel van de rondweg.

Dat was een wat naïeve vraag, want als politicus zou je moeten weten dat zich bij dergelijke plannen vooral de tegenstanders roeren. Overigens lieten ook veel insprekers weten de rondweg liever vandaag dan morgen te willen berijden. De kritiek betreft vooral de manier waarop deze wordt ingepast.

Schakel
Hans Leeflang van de initiatiefgroep De Slimste Weg – waarin bewoners en gebruikers van de Nettelhorstersweg zich hebben verenigd – uitte zorgen over het toenemend vrachtverkeer. Wat Lochemers al decennialang ‘de rondweg’ noemen is in provinciale plannen inmiddels de ‘Schakel Achterhoek – A1’ gaan heten. Van lokale naar regionale oplossing dus. Leeflang pleitte voor een samenhangende aanpak in een grotere regio.

Proeflab
Ook liet hij weten dat zijn achterban meer verkeer alleen kan accepteren als er ook meer duurzaamheid, veiligheid en gezondheid tegenover staat. ,,Dat kan alleen via slimme oplossingen. Maak van dit project een proeflab”, aldus de inspreker. Tot zijn verbazing is de doorstroming van het hoogste ambitieniveau voorzien terwijl de door hem ingebrachte zaken slechts op het wettelijk vereiste niveau zijn ingeschaald.

Parallelweg Kwinkweerd
Nico de Vos sprak in namens de Industriële Kring Lochem en met name 14 bedrijven aan de Kwinkweerd. Die zijn fel gekant tegen de komst van een parallelweg naast de hoofdrijbaan. De parallelweg komt dichtbij de erfaansluiting van aanliggende bedrijven te liggen. Vrachtwagens moeten kortere bochten nemen dan nu en omdat ook fietsers gebruik moeten maken van de parallelbaan, wordt het ronduit gevaarlijk, zo betoogde De Vos.

Opwaarderen
Hij pleitte voor een opwaardering van de huidige Kwinkweerd, met het huidige fietspad ernaast. De maximum snelheid, die volgens de provincie naar 80 km/h kan, zou 60 kilometer moeten worden. De Vos: ,,Op een weg met zes verkeerslichten, een chicane en een haakse bocht is 80 kilometer sowieso onhaalbaar.” Op de vele beoogde verkeerslichten kwam meer kritiek. De vraag is of dat de toekomstige weg wel sneller maakt dan in de huidige situatie. Terwijl ‘doorstroming’ toch geldt als voornaamste doel.

Probleem?
Omdat nog twee insprekers een pleidooi hielden voor het op cruciale punten in stand laten van de huidige situatie, vroeg Statenlid Karin Jeurink van de PvdA zich hardop af: ,,Wat was ook alweer het probleem in Lochem als we alles bij het oude moeten laten?”

Intratuin
Andere inspreken vrezen onder meer roeken(nesten) in de tuin, geluidsoverlast, inperking van de bedrijfsvoering en belemmering van uitbreidingsplannen. Dat laatste geldt mogelijk voor Intratuin. De raadsman van eigenaar Hendrik Vreeman stelde een voorstander te zijn van meer verkeersveiligheid, maar het huidige voorstel kost het bedrijf duizend vierkante meter grond. Dat komt overeen met 47 parkeerplaatsen. ,,Dat is nu nog geen probleem maar er ligt een uitbreidingsplan en dan zijn deze parkeerplaatsen waarschijnlijk wel hard nodig”, zo klonk het.

Exel
De Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) maakt zich zorgen over de verbinding van Exel met Lochem en het station. Van particuliere bewoners kwam een pleidooi voor een tunnel.

Loonwerker
Gerwin Otten, van de koepelorganisatie van loonwerkers Cumela, wees op het gevaar van brede landbouwvoertuigen die in het voorliggende plan naar de parallelweg worden verbannen. Dat leidt tot onveilige situaties omdat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, daar tussen het landbouwverkeer rijden.

Otten wees op een wetsvoorstel dat de maximum snelheid van landbouwvoertuigen wil verhogen van 25 naar 40 kilometer per uur. Wat hem betreft is het daarom gerechtvaardigd te overwegen om het landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de rondweg toe te laten. Otten sprak namens loonbedrijf Olminkhof, waarvan de eigenaar zich ook bedreigd voelt in zijn woongenot. ,,Ze kijken straks vanaf de weg het eten van je bord”, zo zei hij.

Wethouder
Wethouder Eric-Jan de Haan (economie) van de gemeente Lochem hield een betoog over het belang van de rondweg voor allerlei zaken die erop wachten om aangepakt te worden. Daaronder de herinrichting van de Tramstraat, de definitieve aanpak van de brug in de Stationsweg, de aanpak van de binnenstad en uitvoering van het verkeersstructuurplan.

De Haan erkende dat het algemeen belang niet altijd strookt met individuele belangen. Hij hoopt dat er nu geen nieuw oponthoud ontstaat. ,,Ik hoop dat veel zienswijzen in het uitvoeringsplan alsnog kunnen worden opgelost”, zo zei hij. Zelf bracht hij nog de zorg van ondernemers in voor de vindbaarheid van bedrijven, zodra de weg er ligt. De gemeente heeft zelf geen zienswijze ingediend bij de provincie.

Draagvlak
De wethouder kreeg de vraag van een Statenlid over het draagvlak onder Lochemers voor de rondweg. ,,Veel inwoners zeggen ons: schiet eens op met die rondweg, want dan kunnen we andere plannen eindelijk uitvoeren”, zo luidde het antwoord. Waarom er in het Hof van Gelre geen voorstanders waren, was de vervolgvraag. Daarop meldde zich een bewoonster van de Tramstraat/Larenseweg die vertelde dat gevaarlijke toestanden en nachtelijk vrachtverkeer ‘een ramp’ zijn.

Voorstanders
LochemsNieuws sprak bewoners die tussen de toekomstige aansluiting van de rondweg op de Goorseweg en Intratuin wonen. Die zijn wél tevreden over het aanpassingsplan. De huidige Goorseweg wordt een parallelweg. Het vrachtverkeer op de toekomstige rondweg rijdt zo’n 30 meter verder weg van hun woningen.

Procedure
Volgende week buigt de commissie Ruimte van de Provinciale Staten zich over het inpassingsplan. Ze bestoken Gedeputeerde Staten dan met vragen. Op 19 december staat het plan op de agenda van de Staten. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en zijn ook te beluisteren via de website van de Provincie.