Terrasaanvragen Kleine Markt moeten opnieuw

0
Als het over terrassen gaat, is de echte naam van de Kleine Markt veel toepasselijker (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Drie ondernemers die een terrasvergunning aanvroegen voor een eigen stukje van de Kleine Markt, moeten dat binnenkort opnieuw doen. De gemeente zag zich gedwongen om de aanvragen af te wijzen nadat een van de ondernemers het college in gebreke stelde. Dat kan leiden tot het betalen van dwangsommen.

Pas als binnen twee weken het nieuwe terrasbeleid is vastgesteld kunnen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Er lagen drie aanvragen; van Meilink Mode, grandcafé/restaurant Zwijnshoofd en Toko Loco.

Beslissing forceren
De ingebrekestelling komt van eigenaar Hans Meilink van Meilink Mode. Die zegt desgevraagd dat de actie van zijn jurist puur was bedoelt om een beslissing te forceren omdat hij zijn aanvraag al in de zomer van het afgelopen jaar indiende. De termijn waarbinnen de gemeente een beslissing op zo’n aanvraag dient te nemen was ruimschoots verstreken.

Sinds eind vorig jaar werkt de gemeente aan een nieuw terassenbeleid, in overleg met betrokken horeca-ondernemers op de Kleine Markt. Het nieuwe beleid gaat overigens gelden voor de hele gemeente.

Nieuwe regels
Volgens een woordvoerster van de gemeente ligt de inkt van het nieuwe beleid te drogen en geeft het college van B&W binnen twee weken een klap op de nieuwe regels. ,,Door de ingebrekestelling van de heer Meilink zagen we ons gedwongen meteen een besluit te nemen. Anders dreigt een dwangsom en dan heb je het wel over gemeenschapsgeld.”

Het college wees daarop de drie lopende aanvragen af. Wel kregen zowel Meilink als eigenaar Rop Marks van het nog te openen Zwijnshoofd een vergunning voor een terras op 1 meter van hun eigen grond. Tegen de gevel van hun zaak dus. Dat is echter niet waar ze om vroegen.

Zelfde uitgangspunt
Meilink stelde de gemeente niet alleen in gebreke vanwege het uitblijven van een beslissing van zijn eigen aanvraag, maar ook voor de aanvraag van Marks. Die laatste was hiervan niet op de hoogste en is dan ook not amused. ,,Het voelt toch een beetje als een aanval”, zo zegt hij. Meilink ontkent dat ten stelligste. Hij stelt dat zijn juridisch adviseur de gevolgde aanpak adviseerde. ,,Nu weten we allebei waar we aan toe zijn en hebben we weer hetzelfde uitgangspunt”, zo verklaart Meilink. ,,Ik gun Rop Markt écht zijn terras, en ook zo snel mogelijk”, zo voegt hij eraan toe.

Marks – die nog moet starten met zijn bedrijf – is bang voor verdere vertraging die ertoe kan leiden hij komend voorjaar de extra omzet van een terras moet missen. Het nieuwe beleid moet eerst nog 6 weken ter inzage worden gelegd. Als iemand het er niet mee eens is, kan er nog meer tijd verloren gaan. De ter inzagelegging had overigens ook gemoeten zónder de actie van Meilink. Mogelijk heeft dit de procedure zelfs bespoedigd.

Nieuw beleid
LochemsNieuws is in het bezit van een conceptversie van het aangepaste Terrassenbeleid, zoals dat met ondernemers is besproken. Daar zitten nog een aantal open eindjes in, maar bij lezing ontstaat de indruk dat er in ieder geval voor de Kleine Markt een voor iedereen acceptabele oplossing aan zit te komen.

Uit een schets blijkt dat Meilink 113 vierkante meter krijgt toegewezen, dat aansluit bij het terras van het naastgelegen Woodstock. Zwijnshoofd en Toko Loco krijgen elk 60 vierkante meter toegekend. Rop Marks meldt overigens dat hij in overleg beide delen in gebruik neemt en dus 120 vierkante meter tot z’n beschikking krijgt. Toco Loco heeft geen directe plannen maar wilde zich wel verzekeren van de mogelijkheid.

Motief
Dat laatste is ook het motief van Meilink. Hij vertelde eerder aan LochemsNieuws dat hij nadenkt over de toekomst en dat hij zich ervan wil verzekeren dat, als hij zijn pand ooit wil verkopen en zich een horeca-ondernemers meldt, een terrasvergunning een goed verkoopargument is. Het is overigens niet meer ongebruikelijk dat een winkel beperkte horeca-activiteiten ontplooit en dus een terras heeft. In de Lochemse binnenstad is Tante Pos daar een voorbeeld van.

Spannend
Eén bepaling kan nog spannend worden voor Meilink, want in het nieuwe gemeentebeleid staat dat als iemand een terras gedurende 2 maanden in het seizoen niet gebruikt, de vergunning kan worden ingetrokken. Een vergunning op de plank leggen voor later gebruik is dus niet mogelijk. Dit zou betekenen dat Meilink een vergund terras daadwerkelijk moet gaan gebruiken. Of hij het in gebruik kan geven aan een andere ondernemer blijkt niet uit de tekst, maar Zwijnshoofd en Toko Loco lijken daar dus wel van uit te gaan.

In het beleidsstuk van de gemeente is verder te lezen dat (horeca)bedrijven die al een vergunning hebben binnen een redelijke overgangstermijn – vermoedelijk een jaar – aan de regels van het nieuwe beleid moeten voldoen. Veel problemen zal dit voor de meeste ondernemers niet opleveren.

Wintermaanden
Een nieuwe regel is dat terrasmeubilair (inclusief terrasschotten) in de wintermaanden elders worden moet worden opgeslagen. De gemeente wil af van hoog opgestapelde stoelen en tafels die ergens in een hoek blijven staan. Een winterterras is in bepaalde gevallen wel toegestaan.

Geen tenten
Nieuw is ook dat geluidsapparatuur op het terras verboden is. En er is oog voor de uitstraling, zeker op plekken waar zich meerdere terrassen bij elkaar bevinden. Parasols en luifels zijn de enige overkappingen die mogen. Partytenten en provisorische afdakjes mogen niet. En waar meerdere parasols worden gebruikt moeten deze allemaal dezelfde kleur hebben.

Evenementen
Op de Kleine Markt is ook nog van belang dat evenementen die daar met toenemend succes worden gehouden ook de ruimte krijgen bij zoveel (nieuwe) terrassen. Via de evenementenvergunning kan de gemeente bepalen welke terrassen tijdelijk weg moeten of moeten inschikken. Meubilair en afscheidingen moeten dan ook altijd verplaatsbaar zijn.

Sluittijden
De sluittijden blijven ongewijzigd. Terrassen mogen na 24.00 uur niet meer worden gebruikt. De uitzondering dat het terras langer open mag blijven bij 25 graden of meer blijft ook gehandhaafd. Dan geldt dezelfde sluitingstijd als van het horecabedrijf zelf (zondag tot en met donderdag 1.00 uur en vrijdag en zaterdag 2.00 uur).