Schouwburg blij met steun van provincie Gelderland

0
De Schouwburg Lochem aan de Oosterwal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Schouwburg Lochem kan een beetje opgelucht ademhalen nu de provincie Gelderland een noodpakket voor cultuur en erfgoed heeft aangekondigd. Of het afdoende zal zijn is nog niet duidelijk. Het noodpotje van 7 miljoen euro is bedoeld om de theaters op korte termijn overeind te houden. Directeur Mirjam Radstake vindt het bemoedigend dat de provincie daarnaast inzet op structurele versterking van de culturele sector.

De provincie wil, aanvullend op Rijk en gemeenten, maatregelen nemen die ervoor zorgen dat cultuur en erfgoed ook de langere termijn beschikbaar blijven in Gelderland. Gedeputeerde Staten (GS) willen in gesprek met gemeenten en instellingen over de te maken keuzen. Mirjam Radstake hoopt dat zij daar persoonlijk bij mag aanschuiven zodat eventueel ook gedetailleerde vragen van een antwoord kunnen worden voorzien.

Tijd kopen

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “We weten nu al dat corona in september niet over is. Het is duidelijk dat niet alles behouden kan blijven. Maar hoe gaan we kiezen wat we wel en niet willen en kunnen behouden? Dat besluiten we niet alleen. We gaan in gesprek met regio’s en met instellingen over hoe het verder moet na de zomer. In de tussentijd kopen we met die € 7 miljoen tijd, om te zorgen dat er geen overhaaste ingrijpende beslissingen worden genomen.”

De Schouwburg Lochem kan meedelen in de genoemde 7 miljoen. Er zijn twee categorieën theaters die in aanmerking komen voor steun: 300-500 stoelen en meer dan 500 stoelen. Lochem telt er 430 en zit dus op het randje. De berekeningsmethodiek voor de noodbijdrage is nog niet bekend. Zalen met minder dan 300 zitplaatsen kunnen geen aanspraak maken op provinciale steun.

Keuzes maken

De provincie wil gemeenten min of meer dwingen tot het maken van keuzes. Ze moeten kiezen welke voorzieningen ze willen blijven steunen en welke niet. In grotere steden kan dit slecht aflopen voor sommige culturele instellingen. In Lochem is de keuze relatief makkelijk, met slechts één grotere instelling.

De gemeente moet wel bereid zijn om bij te dragen aan de steun die de provincie voor de langere termijn wil verlenen. Bij de grote zalen (500+) gaat het om 25 procent van wat de provincie bijdraagt. Bij de zalen met 300 tot 500 stoelen wordt gestreefd naar maatwerk. Wat in dat geval van de gemeente wordt verwacht wordt dus onderwerp van gesprek. “Voor gemeenten die in financiële problemen verkeren kan dat nog lastig worden. Gelukkig is Lochem in dat opzicht nog redelijk gezond”, aldus Mirjam Radstake.

Reactie gemeente

Ook de gemeente is blij dat de provincie te hulp schiet om door deze periode heen te komen. ‘We vinden de ondersteuning ook terecht, omdat de schouwburg een belangrijke regionale functie vervult en tot de corona-uitbraak goed draaide, zowel inhoudelijk als financieel. In de periode 2016-2019 was er een toename met 80% in aantal activiteiten en bijna 60% in aantal bezoekers’, zo schrijft de gemeente Lochem in een reactie.

Net als de schouwburg is het college van B&W in afwachting van de precieze invulling van de regeling. De zorg die wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) eerder bij presentatie van de kadernota uitsprak gaat over de mogelijkheid dat de gemeente de komende jaren (meer) zou moeten gaan bezuinigingen en de eventuele gevolgen daarvan op de lange termijn voor de schouwburg. Die zorg is nog niet weggenomen, zo blijkt uit de reactie.