Resultaat pilot: nieuwkomers doen beter mee

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Afgelopen jaar hebben gemeente Lochem en Brummen samen een pilot voor nieuwkomers doorlopen. Dat betekent dat nieuwkomers – nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning – naast het inburgeren ook actiever worden begeleid in het meedoen in de samenleving.

Ditgebeurde vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt. Die wet vraagt een regierol van de gemeente. De pilot heeft volgens de beide gemeenten goede resultaten opgeleverd. Daarom gaan Lochem en Brummen door op de ingeslagen weg.

Begeleiding

In de gemeente Lochem zijn het afgelopen anderhalf jaar 27 nieuwkomers begeleid volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet. De mensen worden voor het inburgeren begeleid door de klantmanager van ’t Baken. In samenwerking met Vluchtelingenwerk en de inburgeraar wordt een plan gemaakt.

Door lokale partners te betrekken stromen deelnemers gemakkelijker door naar
(vrijwilligers)werk. Verder worden taallessen gevolgd zodat mensen zich ontwikkelen en sneller kunnen meedraaien in de lokale samenleving.

Meerwaarde

Wethouder Eric-Jan de Haan: “Deze pilot is echt een succes gebleken. De meerwaarde van het begeleiden van mensen naar werk, of dat nu betaald werk, stage of vrijwilligerswerk is, is groot. Mensen ontwikkelen zich op deze manier beter waardoor zij sneller en beter kunnen meedoen in de Lochemse samenleving”.

Samen met ’t Baken, Vluchtelingenwerk en lokale partners krijgen de nieuwkomers meer grip op hun inburgeringstraject. Door de samenwerking is er een netwerk om het gezin dat ervoor zorgt dat mensen hun weg vinden in de samenleving. Hierdoor krijgen ze vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving.

Voorbeelden

Zo start een man nadat hij ervaring op deed in de kringloopwinkel nu met een opleiding zorg. Een vrouw die als vrijwilliger werkt bij een restaurant wordt op de werkvloer begeleid door een taaldocent. Hierdoor kan zij zich verder ontwikkelen richting een betaalde baan.

De pilot waarmee ervaring is opgedaan met de nieuwe werkwijze, startte in september 2019 ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet bepaalt onder andere dat de regie voor het inburgeren weer bij de gemeente komt. In de gemeente Lochem worden nieuwkomers begeleid door medewerkers van ’t Baken.

Invoering nieuwe wet

De invoering van de wet is al twee keer uitgesteld. De invoering staat nu gepland voor 1 januari 2022. De gemeente Lochem heeft vooruitlopend hierop besloten om vast te houden aan de nieuwe werkwijze waarmee ervaring is opgedaan. Inmiddels is een tweede groep nieuwkomers gestart in het Stadshuus voor de lokale inburgering.