Raad lijkt fors hogere prijskaartje school Laren te accepteren

0
Qua inrichting gaat het nieuwe scholencomplex aan de Verwoldseweg in Laren er zo uitzien (bron: gemeente Lochem, versie begin 2020)

LAREN/LOCHEM – De geplande nieuwbouw voor de Prins Willem-Alexanderschool, De Branink en Bartiméus Speciaal Onderwijs aan de Verwoldseweg in Laren valt fors duurder uit dan aanvankelijk geraamd. Toch lijkt een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad dit voor lief te nemen. Mogelijk valt al over 2 weken een besluit, want tijd is geld in tijden van stijgende prijzen.

Er lag al eerder een raming van 5,2 miljoen euro. Dit is inmiddels toegenomen tot 7,8 miljoen. Dit heeft te maken met een nieuwe prognose van het leerlingenaantal, dat stijgt van 327 naar 393. Dit zorgde ervoor dat het hele programma van eisen op de schop moest. Meer klaslokalen betekent ook meer centrale ruimte voor onder andere sanitair en staf.

Ventilatie

Het Bouwbesluit is inmiddels aangepast en ook dat zorgt voor meerkosten, zoals bijvoorbeeld voor goede ventilatie. Buiten neemt het aantal parkeerplaatsen toe. Maar vooral de fors hogere bouwkosten drijven de prijs op, zo bleek maandagavond tijdens debat dat de gemeenteraad had met wethouder Henk van Zeijts.

VVD en CDA stelden vragen over de nieuwe berekeningen. Die konden deels niet ter plekke worden beantwoord. Een schriftelijke uitleg volgt. Ook kwamen er vragen over of nu dan toch het definitieve bedrag op tafel ligt. Zolang de aanbesteding niet achter de rug is, kan die vraag lastig worden beantwoord. Wel is nog rekening gehouden met nog eens een prijsstijging van 5,5 procent. En ook voor extra kosten tijdens de bouw is een bedrag geraamd.

Goede school

De wethouder zei de stille hoop te koesteren dat het wat goedkoper kan dan in de nieuwe ramingen. “Als dat het geval is vloeit er geld terug naar de gemeente. Maar we willen toch vooral een goede school”, aldus Henk van Zeijts. Het streven is dat de bouw medio 2023 kan beginnen.

De raadsfracties kaartten verder nog de energieneutraliteit van het nieuwe schoolgebouw aan. Of dat haalbaar is, staat nog lang niet vast. Een schoolbestuur mag zelf maar beperkt investeren in het gebouw en dat kan een bottleneck worden. De meerderheid van de raad vindt dat minimaal het dak vol moet komen te liggen met zonnepanelen. Daar is de wethouder het mee eens. Hij denkt daar wel een oplossing voor te vinden, ook als de school dit niet zelf kan financieren. Hij denkt aan een lening, zodat de baten ten goede komen aan de school. En desnoods kan het dak beschikbaar worden gesteld aan derden, die er zonnepanelen op leggen.

Klankbordgroep

De scholenkwestie in Laren speelt al zo’n 3 jaar. De opnieuw gemaakte leerlingenprognose en het daaruit voortvloeiende nieuwe programma van eisen kostte veel tijd. Ook de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en vertegenwoordigers van Wakker Laorne, hoorde hierdoor langere tijd niets. De omwonenden zijn nog niet gerust op de verkeersafhandeling rond het nieuwe complex.

Het geactualiseerde raadsvoorstel komt terug op de raadsagenda van 29 november. Als de schriftelijke antwoorden op gestelde vragen bevredigend zijn, wordt het een hamerstuk. Het is echter ook mogelijk dat het een bespreekstuk wordt, als er moties komen over bijvoorbeeld de zonnepanelen.