PvdA Lochem wil sterkere economische agenda

0
(Bron: lochem.pvda.nl)

LOCHEM – De economische agenda 2017-1018 van de gemeente Lochem is minimaal voor een maand in de wachtkamer gezet. Met name de oppositiepartijen willen het beleidsplan sterker en scherper maken. De PvdA roept nu alle raadsfracties en het college uit om daar samen aan te werken.

Werk
De oproep wordt gedaan door PvdA-raadslid Jos Israël op de website van de plaatselijke afdeling. De kop is ‘Werk, werk, werk’. De sociaaldemocraten zien een goede en duurzame economie als een voorwaarde voor werk. Dat zorgt voor participatie, minder armoede, kansen, leefbaarheid en koopkracht. Dat laatste is weer goed voor de bestedingen bij de lokale middenstand, zo is te lezen.

Zwak
De vorige week besproken versie van economische agenda is volgens de PvdA te zwak. De echte focus op het scheppen van werkgelegenheid ontbreekt. Die focus moet gericht zijn op wat de gemeente daadwerkelijk kan betekenen voor de economie. ‘In een mondiale economie moet je immers ook weten wat je beperkingen zijn’, zo schrijft Israël.

Vier punten
De PvdA komt met vier zaken die voorrang zouden moeten krijgen. Hieronder zijn ze letterlijk overgenomen:

1. Weten wat er speelt bij werkgevers
Bestuurders moeten weten wat er bij werkgevers speelt, daar moet fors op worden ingezet. Actief werkgevers bezoeken! Dat moet niet aan ambtenaren worden over gelaten, maar moet B&W zelf doen.

2. VIP-behandeling nieuwe bedrijven
VIP behandeling voor nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven met (ruimtelijke) groeiambitie. Deze bedrijven moeten de gemeente Lochem ervaren als een gemeente die maximaal kan inspelen en ondersteunen op ontwikkel- en groeivragen.

3. Cleantech
Cleantech Regio Stedendriehoek maximaal benutten voor duurzame groei met bijbehorende banen. Actief investeren in projecten die helpen de duurzaamheidsambities van onze gemeente te realiseren.

4. Werkzoekende helpen
Iedereen die werkzoekende is en hulp nodig heeft helpen. Werkzoekenden dus niet in de steek laten. Helpen, bijvoorbeeld door coaching, met scholing, opleidingen, etc. En het actief koppelen van de werkzoekende (die wij als gemeente goed moeten kennen), met werkgevers (die wij ook als gemeente goed moeten kennen).

De economische agenda staat in oktober opnieuw op de raadsagenda.