Popmakelaar Bart den Ouden is lekker op weg

0
Popmakelaar Bart den Ouden. (foto: Sebastiaan Voskamp)

LOCHEM/ZUTPHEN – Popmakelaar Bart den Ouden ging op 1 september 2023 aan de slag als belangenbehartiger voor popmuzikanten in de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst. Naast netwerken, kennismaken en het opzoeken van actieve popmuzikanten in de regio organiseerde hij een aantal masterclasses en jamsessions. Die zijn naast nuttig óók een middel om met muzikanten in contact te komen. “Het is belangrijk dat mensen weten dat ik er ben en dat ze mij altijd kunnen inschakelen”, zegt hij zelf.

Voor zijn gevoel is de onderzoeksfase nu ruim achter de rug en wordt er gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Die komen uit een door hemzelf ontwikkeld plan, op basis waarvan hij zijn aanstelling kreeg. Het gaat om laagdrempelige speelplekken, het organiseren van ontmoetingen van muzikanten en het bevorderen van kennis.

Masterclasses

Dat laatste gebeurt onder meer via masterclasses. De thema’s variëren van typische muziekthema’s, zoals het maken van je eigen mix, tot randzaken, zoals jezelf verkopen via de juist PR- en marketingstrategieën.” In brede zin gaat het erom muzikanten te helpen om de volgende stap in hun carrière te zetten”, zegt Den Ouden, die als drumdocent en bandlid zelf ervaringsdeskundige is.

Wat betreft de masterclasses is er een wisselwerking tussen de 4 genoemde gemeenten en de regio Apeldoorn en Deventer. Daar zijn collega’s aan het werk en samen maken ze deel uit van het netwerk van Poppunt Stedendriehoek. Met die collega’s worden ook ervaringen gedeeld. “Wat hier werkt, kan ook ergens anders worden ingezet en omgekeerd”, zo stelt Den Ouden. Hij heeft een beperkt budget voor evenementen. De maandelijkse masterclass in Zutphen is een vast gegeven. In Brummen wordt elke maand een jamsession gehouden en ook dat voorziet in een behoefte.

Samenwerking

In Twello is, in samenwerking met de Kunstkring aldaar, een open podium van de grond getild. Dit is een incidentele en kleinschalige activiteit. Voor na de zomer staat een singer-songwriteravond gepland in Zutphen. En voor Lochem ligt een blauwdruk klaar voor een kleinschalig live-evenement met opname op een hele speciale plek.

Een ander project dat in Lochem op stapel staat is een samenwerking met Jongerenwerk Lochem. Daar ligt de wens om een studio op te zetten zodat jongeren daar ongestoord zelf kunnen gaan produceren en opnemen. In het verlengde daarvan kunnen workshops en masterclasses georganiseerd worden om de jongeren op weg te helpen.

Speelplekken

Het creëren van laagdrempelige speelplekken is het moeilijkste doel dat de popmakelaar zichzelf heeft gesteld. Speelplekken zijn schaars, onder meer door het verdwijnen van de klassieke cafés waar wel eens een band speelt. Ondernemers die zo’n speelplek kunnen creëren kunnen overigens ook aankloppen bij de popmakelaar. Bart den Ouden is trouwens helemaal niet te spreken over de dreigende verhoging van de btw op culturele diensten, zoals in het coalitieakkoord op hoofdlijnen staat.

De verhoging zou betekenen dat ook bands voortaan 21 procent btw in rekening moeten brengen in plaats van de 9 procent die daar nu voor staat. Den Ouden is bang de bands en muzikanten het verschil vaak zelf moeten dragen als het op prijsonderhandeling aankomt. En het is ook een slecht signaal richting horecaondernemers. “Het is echt een heel slecht idee. In bepaalde hoek leeft het idee dat muziek iets elitairs is. In de praktijk betekent de btw-verhoging dat zaken als concerten en festival duurder worden. Daar hebben jongeren en mensen met een smalle beurs het meeste last van.”

Vindbaar zijn

De popmakelaar heeft tijdens de inventarisatiefase al een flinke lijst kunnen vormen met
artiesten, organisaties, studio’s, fotografen en relevante anderen in de regio. Hij heeft de indruk dat de lijst nog lang niet compleet is. “Ik hoop dat de mensen waar het om gaat mij weten te vinden. Lokaal talent, podia en mensen met goede ideeën zijn meer dan welkom om zich te melden. Ik kan mogelijk iets voor ze betekenen.”

De functie van popmakelaar wordt nog tot eind dit jaar betaald door de Provincie Gelderland. Omdat voorspelbaar is dat de klus dan niet is geklaard, wordt door de provincie en betrokken gemeenten al gezocht naar mogelijkheden tot voortzetting. Het provinciale geld kwam uit een post-coronafonds dat speciaal is gericht op sectoren die tijdens de pandemie de hardste klappen kregen. De popmakelaar wordt bijgestaan door een stuurgroep bestaande uit: Muzehof, Hanzehof, Popcollege Zutphen, Welzijn Brummen, Mens en Welzijn Voorst, Petra Fust en Milan Roerdink.

Popmakelaar Bart den Ouden is bereikbaar via popmakelaar@muzehof.nl. Nuttige informatie voor muzikanten is te vinden op poppuntstedendriehoek.nl.