Politieke worsteling over steun arme kinderen blijft

1
Foto ter illustratie (Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay)

LOCHEM – De Lochemse politiek blijft worstelen over de vraag hoe je kinderen uit arme gezinnen het beste helpt. Via een motie en een amendement doorkruiste de raad maandagavond een voorstel van het college om naast rechtstreekse hulp aan de kinderen ook de ouders op te stoten in de vaart der volkeren.

De discussie was in mei ook al eens gevoerd. Het college stelde toen – in de kadernota – voor om ouders van arme gezinnen intensief te begeleiden naar werk en een zekerder financiële toekomst. Dan zouden de kinderen vanzelf mee profiteren, zo was de gedachte. Toen twijfelde een groot deel van de raad of het wel volgens de regels is om de zogeheten Klijnsmagelden op die manier in te zitten.

Potje

Het potje is vernoemd naar voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma (PvdA). De bedoeling is dat de gemeente kinderen behoedt voor sociale uitsluiting door bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of een zwembadabonnement te betalen. Allemaal zaken die in natura worden uitgekeerd.

Opdracht

Het college kreeg toen de opdracht mee om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden én om de vraag te beantwoorden wat er al dan niet mag met geld uit het bewuste potje. B&W gingen hierover in gesprek met alle organisaties die zich in de gemeente bezighouden met armoedebestrijding onder kinderen en jongeren.

Perspectief

Dit leidde tot een voorstel om via 2 sporen te gaan werken. Spoor 1 betreft het naar extra steun aan kinderen in de vorm van huiswerkbegeleiding of bijlessen. Dit moet hun toekomstperspectief verbeteren.

Spoor 2 is de eerder genoemde straffe begeleiding van ouders. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en een politiek adviseur van de (huidige) staatssecretaris is besteding van de Klijnsmagelden voor dit doel toelaatbaar.

Wijziging

Een raadsmeerderheid van CDA, PvdA, MmL, D66 en GB blijft van mening dat het geld rechtstreeks ten goede moet komen aan de kinderen en willen dus niet dat spoor 2 wordt uitgevoerd. Via een amendement dragen ze het college op om het geld van dat spoor toe te voegen aan het budget voor spoor 1 (de huiswerkbegeleiding).

Participatie

De coalitiepartijen en GroenLinks en VVD stemden tegen het wijzigingsvoorstel. Hun argumenten konden de indieners niet overtuigen. Ria Leliveld (VVD) betoogde dat het college na overleg met diverse organisatie een plan maakte en dat daarmee de eerdere opdracht van de gemeenteraad was uitgevoerd.

GroenLinks

,,En nu gaan we het als raad nog eens overdoen en weten we het beter. Dat is het kader van de participatie erg wonderlijk”, aldus Leliveld. Coby Wiltink, die het amendement namens het CDA indiende,  liet zich niet vermurwen. Ook niet door Jolande van Borrendam van GroenLinks die citeerde uit het betoog dat de 15-jarige Floris – kind van een alleenstaande moeder – op 10 oktober hield ten overstaande van Tweede Kamerleden.

Rust

Daarin vertelde scholier namens andere kinderen uit arme gezinnen dat ze niet zitten te wachten op cadeautjes als een iPad, gratis lidmaatschap van een vereniging en dergelijke. Hij pleitte voor verbetering van de financiële positie van ouders waardoor er ‘rust’ ontstaat in een gezin en ze die dingen zelf kunnen betalen.

Wiltink bracht hiertegen in dat een lichte verbetering van de financiële positie kan leiden tot verlies van allerlei toeslagen, waardoor het paard achter de wagen wordt gespannen.

Identificeren

Namens GemeenteBelangen pleitte Roel Blaauw voor het ‘identificeren’ van kinderen waar het om gaat, want het beeld is wat dat betreft nog niet compleet. ,,Als je weet welke kinderen het zijn, kijk dan naar de inkomens- en sociale situatie van de ouders en biedt de hulp die nodig is om vooral de kinderen te helpen”, aldus Blaauw.

Stemming

De indieners van het amendement kregen hun zin. Zoals verwacht stemden GL en VVD tegen. Tegen een motie die wil dat het college snel werk maakt van het opsporen van alle betroffen kinderen en hun met ingang van 2020 daadwerkelijk te helpen, stemde alleen de VVD. Het gewijzigde raadsvoorstel werd met 19 tegen 4 stemmen eveneens aangenomen, met 4 liberalen tegenstemmen.

GroenLinks stemde ondanks het verzet wél voor motie en raadsvoorstel omdat er dan tenminste iets gebeurt. ,,We vinden het wel jammer. In plaats van cadeautjes hadden we liever kansen geboden”, aldus de nieuwe fractievoorzitter Linda Sanders, die het roer overnam van Jolande van Borrendam.

 

 

 

 

 

 

1 REACTIE

  1. En weer een voorbeeld van hoe ver de (lokale) politiek staat van het volk. Bepalen wat goed is voor het gepeupel zonder er naar te luisteren. Gevolg :er gaat weer heel veel geld verspild worden.

Comments are closed.