Het Plein moet statushouders begeleiden naar werk

0

LOCHEM/ZUTPHEN – Het Plein – de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Lochem en Zutphen moet tot eind 2018 minimaaal 50 nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) aan het werk help. De deze week vastgestelde geldt voor beide gemeenten samen.

Participatie
Dit schrijft het college van B en W van Lochem in een memo aan de gemeenteraad. Daarnaast moet een nog nader te bepalen aantal mensen worden begeleid naar andere vormen van maatschappelijke participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en stages.

Kosten
De betrokken mensen hebben veelal een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De gerichte aanpak voor deze doelgroep brengt extra kosten met zich meer. De gemeente Lochem trekt er 70.000 euro voor uit. Het Rijk heeft voor deze extra gemeentelijke taak overigens extra geld in het Gemeentefonds gestort. Het Plein vraagt daarnaast een bijdrage aan uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).