Pleidooi voor streektaal als schoolvak

1
Achterhoekse tegeltjeswijsheid

 LOCHEM – Het Nedersaksisch – waaronder het Achterhoeks en Twents – moet een schoolvak worden in het basisonderwijs. Het Europeesk Buro foar Lytste Talen (kleine talen) heeft een brief van die strekking naar informateur Edith Schippers gestuurd.

Coördinator
Het EBLT pleit voor een landelijk coördinator die verantwoordelijk wordt voor het levend houden van erkende dialecten. Het Nedersaksisch is een erkende taal door onder meer de inzet van de huidige minister van economische zaken Henk Kamp, toen hij nog maar kort Kamerlid was. Kamp is een geboren Twent en woonde en werkte jarenlang in Borculo. Momenteel woont hij in Zutphen.

Schrijven
Het Europese bureau schrijft dat versterkte aandacht nodig is om de streektalen te behouden. Fries wordt al op school onderwezen maar ook daar gaat het niet goed. Met name de schrijfvaardigheid onder jongeren neemt af. Ze spreken de taal nog wel maar bij het schrijven – op bijvoorbeeld sociale media – verzinnen ze  vaak maar wat. Het onderwijs schiet op dat punt tekort, zo vindt het EBLT.

Handvest
Het bureau hoopt op meer aandacht voor de minderheidstalen door het nieuw te vormen Kabinet. Ons land tekende in 1998 het Europees Handvest voor minderheidstalen dat was bedoeld om te beschermen en bevorderen. Kort geleden oordeelde de Raad van Europa nog Nederland in praktijk weinig doet.

Vergrijzing
In de Achterhoek en Twente zijn een aantal organisaties die zich inspannen om de streektaal levend te houden. Wie bijeenkomsten bezoekt kan echter niet anders dan de conclusie trekken dan dat er sprake is van ernstige vergrijzing. In de Achterhoek zijn veel kinderen die de taal nog wel verstaan omdat hun (groot)ouders het spreken maar zelf spreken ze het niet of nauwelijks. 

Een voorbeeld van een organisatie die zich inspant voor het dialect is de Dialectkring Achterhoeks en Liemers.

 

 
 

1 REACTIE

  1. Het dialect verdwijnt. Jammer (oprecht) maar helaas. Maar laten we alsjeblieft het onderwijs en de leerlingen niet vermoeien met nog meer onnodige ballast.

Comments are closed.