Open brief over Gorsselse accommodaties naar gemeenteraad

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – De raadsleden van de gemeente Lochem hebben afgelopen weekend een open brief in hun postvakje aangetroffen waarin ruim 150 inwoners van Gorssel hun zorgen uiten over de al veelbesproken plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Met name het formaat van de geplande sporthal en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn aanleiding voor de oproep aan de raad om het plan nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Het gaat om een collegevoorstel over de MFA Gorssel waarover de raad binnenkort een besluit moet nemen. Na jaren van praten en botsende belangen denken burgemeester en wethouder eruit te zijn. Er ligt een plan waarbij de Vullerschool als stralend middelpunt fungeert. De school wordt opgeknapt en uitgebreid. En er komt een vervanging van ‘t Trefpunt als ontmoetingscentrum en sportaccommodatie. Die laatste wordt echter kleiner dan de huidige sporthal in ‘t Trefpunt, waardoor onder meer zaalvoetbal en -hockey in competitieverband niet meer mogelijk zijn.

Verenigingen

Het college oordeelt dat verenigingssporten op hun retour zijn. Dit tot verontwaardiging van verenigingen die wel degelijk groei zien of tenminste een stabiel ledenaantal noteren. B&W vinden dat de school een ruimere jas moet krijgen omdat de komende jaren veel nieuwe woningen worden gebouwd. Bij de sportaccommodatie wordt die redenatie niet doorgetrokken.

In de open brief aan de raad wordt het voorliggende plan ‘een misser’ genoemd. Er volgt een schets van wat de afgelopen 10 jaar de revue is gepasseerd. Zoals een integraal plan waarin ook oplossingen voor zwembad de Boskoele, de voetbal- en tennisclub waren opgenomen, ten noorden van het dorp. Eind 2020 zette de gemeenteraad een streep door dit plan. Het zou niet passen in het dorpse karakter van Gorssel en te groot zijn. Maar ook te duur. De briefschrijvers wijzen er fijntjes op dat het huidige plan minder oplossingen biedt maar nog meer kost. De financiering is overigens nog niet rond.

Extra kosten

Het plan, dat nu op het bordje van de gemeenteraad ligt, biedt oplossingen voor de school en deels voor ‘t Trefpunt. Maar de problemen van de Boskoele, de voetbalclub en de tennisvereniging blijven bestaan. Met name in het verouderde en energie-slurpende zwembad moet flink moeten worden geïnvesteerd, zo is te lezen in de brief. Verwacht wordt dat nog eens 7 miljoen moeten worden gestoken in accommodaties die geen deel uitmaken van de MFA. Ook wordt gewezen dat wél plaats wordt geboden aan gebruikers die geen huisvestingsproblemen hebben, zoals de bibliotheek, SWL, ‘t Baken en het gemeenteloket.

In de brief zijn knelpunten van het collegevoorstel op een rijtje gezet:

▪ De geplande sporthal is te klein om de huidige gebruikers te bedienen.
▪ De locatie is bijzonder krap, zo niet te klein is (in de volgende fase van het project zal duidelijk worden wat het daadwerkelijke ruimtebeslag zal zijn).
▪ De kosten zijn hoog (circa 25 miljoen euro) en er is maar beperkt financiële dekking.
▪ Het plan is niet voorbereid op groei en uitbreiding op deze locatie niet mogelijk is, terwijl er in de regio Stedendriehoek 40.000 woningen bij komen, waarbij eerdere insprekers al hebben aangegeven dat er op sportief vlak geen capaciteit voor zaalsporten beschikbaar is in de regio.
▪ Er is onder de gebruikers van de sportvoorziening géén en onder lokale bewoners weinig draagvlak is voor deze te kleine en gekunstelde inpassing.

Integraal plan

De raadsleden worden opgeroepen aandacht te hebben voor de leefbaarheid en vitaliteit van Gorssel. Er wordt een dringend beroep gedaan om het integrale plan, dat er in 2020 lag, uit de la te halen en naar andere locaties te kijken. Als voorbeeld wordt de Bolderhoek aan de Elfuursweg genoemd. In dat verband wordt gewezen op de plannen om aan de oostkant van Gorssel nieuwe woningen te bouwen. Dan komt de Elfuursweg centraal te liggen. Er volgens de briefschrijvers voldoende ruimte voor toekomstige uitbreidingen en bovendien is er geen ondergrondse parkeervoorziening nodig, zoals in het plan van het college. Dat scheelt in de kosten, zo is de verwachting.

In het tegenvoorstel verhuist ook de Vullerschool mee, waardoor in het dorp ruimte ontstaat voor centraal gelegen nieuwe woningen.

Hieronder de originele brief die naar de raadsleden is gestuurd:

 

 

 

 

 

1 REACTIE

  1. Ongelofelijk! Dezelfde personen van 3 jaar geleden, met een nieuwe poging onder nieuwe noemer, met hetzelfde verhaal. Volgens mij was de overgrote deel van het dorp tegen en ook de politiek. Google voor de grap maar eens op deze 150 Gorssel inwoners die de open brief gestuurd hebben ,.. en zie hoeveel er echt hier wonen.

Comments are closed.