Meeste huishoudens Gorssel krijgen papiercontainer

1
Foto ter illustratie

GORSSEL – De meeste inwoners van de kern Gorssel krijgen een minicontainer voor oud papier. Dit is het gevolg van het stoppen van de huis-aan-huis-inzameling door Omnisport en de Vullerschool. Beide krijgen het niet meer voor elkaar om voldoende vrijwilligers te vinden voor de klus. Voetbalvereniging Gorssel gaat nog wel door.

Klachten
De gemeente Lochem kreeg eind vorig klachten uit Gorssel dat de inzameling niet goed ging. In sommige gevallen bleef het papier op de inzameldagen aan de weg staan. Daarop volgde een gesprek met de beide sportverenigingen en de ouderraad van de Vullerschool. 

Stoppen
Het bestuur van Omnisport heeft begin dit jaar al besloten om eind juli te stoppen met de maandelijkse inzameling. De Vullerschool aarzelde lang maar kwam uiteindelijk ook tot de conclusie dat stoppen onvermijdelijk is. De voetbalclub wilde aanvankelijk nog wel door maar heeft inmiddels ook besloten te stoppen.

Minicontainers
De gemeente had via het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen al rekening gehouden met de inzet van minicontainers in gebieden waar geen verenigingen actief zijn. Een groot deel van de kern van Gorssel komt daar nu dus bij. De container word eens per vier weken geleegd.

Afbouwregeling
De verenigingen die stoppen krijgen een bijdrage zodat ze de tijd hebben om compensatie te zoeken voor de wegvallende inkomsten uit de papierinzameling. Hiervoor is een afbouwregeling in het afvalplan opgenomen. De vergoeding is gebaseerd op de vergoeding in het laatste volledige jaar waarin de vereniging inzamelde. Het eerste jaar na het stoppen van de inzameling ontvangen de verenigingen 75 % hiervan, het tweede 50 %, het derde 25 %. De vergoeding wordt in één keer uitbetaald. De kosten voor deze regeling bedragen in totaal 14.000 euro.

Kosten
Na het stoppen van de inzameling van oud papier door de verenigingen wordt de inzameling overgenomen door Circulus-Berkel. De extra kosten worden geraamd op 18.000 euro per jaar. Daar staat een hogere opbrengst van papier tegenover, terwijl mogelijk ook de kosten voor de verwerking van restafval lager uitvallen. Dat laatste omdat mensen die een papiercontainer hebben hun afval vaak beter scheiden. De verwachting is dat de baten tegen de (extra) kosten opwegen. 

Alternatieven
Omnisport en de ouderraad van de Vullerschool zijn in contact gebracht met Stichting Welzijn Lochem om alternatieve inkomstenbronnen te zoeken. Mogelijkheden zijn wellicht het aanplanten en water geven van jonge bomen in het project Duurzaam beheer bomen buitengebied, waarbij dorpsraden of verenigingen een vergoeding ontvangen die zij kunnen inzetten voor een lokaal maatschappelijk doel.

Andere verenigingen
Naast de genoemde inzamelaars zijn ook speeltuinvereniging Boldershoek en de Harmonie Gorssel/Eefde actief. Beide verenigingen plaatsen een container waar inwoners het oud papier kunnen brengen. De inzameling via containers zorgt er waarschijnlijk voor dat minder mensen de moeite nemen om hun papier weg te brengen. De Harmonie verwacht dat de gevolgen meevallen want het accent van de inzameling ligt op Eefde.

Speeltuinvereniging
Voor de speeltuinvereniging heeft de overstap naar inzameling met minicontainers wel gevolgen maar hoeveel is nog ongewis. De vereniging denkt na over de voortzetting van de inzameling. De genoemde afbouwregeling kan ook gelden voor de Boldershoek. [update:20 juni] De speeltuinvereniging heeft inmiddels aan de gemeente laten weten te stoppen met de inzameling en gebruik te maken van de afbouwregeling.

De inzameling via de nieuwe containers start op 1 september. De betrokken inwoners worden nog geïnformeerd over de veranderingen.

1 REACTIE

  1. Ik wil ook een papiercontainer ! ! !

    (Of in ieder geval één per huizenblok, die dan gewoon wordt leeggemaakt door de vereniging die bij ons in de buurt ophaalt.)

Comments are closed.