Lochem moet 2e helft dit jaar 26 statushouders huisvesten [update]

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem moet in de 2e helft van dit jaar 20 statushouders opvangen. Anders dan eerder in dit bericht werd vermeld ligt de gemeente voor wat betreft de eerste helft van dit jaar, dat tot 1 juli loopt, aardig op koers.

De cijfers in dit bericht zijn aangepast met actuele cijfers van de gemeente zelf. Naast actueler zijn deze ook behoorlijk anders dan de site van de Rijksoverheid waarop de redactie zich baseerde. Daar is te vinden dat Lochem tot 1 maart slechts 2 statushouders heeft gehuisvest. In werkelijkheid heeft de gemeente tot en met 30 april 16 statushouders aan een woning geholpen. Op 2 mei zijn nog een 5 personen gehuisvest en de verwachting is dat dit op korte termijn voor nog eens 2 mensen gaat lukken.

In totaal gaat het voor de eerste helft van 2022 dus om 23 mensen. Hoeveel woningen daarmee gemoeid zijn is niet bekend. De gemeente had voor de eerste helft van dit jaar een opgave van 20 statushouders. Daar kwamen er nog eens 10 omdat de taakstelling voor 2021 niet werd gehaald.De genoemde actuele cijfers en nog 2 maanden te gaan moet de gemeente dus nog 7 personen met een verblijfsstatus huisvesten. Op 1 juli begint de teller te lopen voor de tweede helft van het jaar.

Vluchtelingen

Inmiddels is de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang gekomen. Lochem zet voor deze groep in op tijdelijke huisvesting. Eerder liet het college van B&W weten maximaal 200 Oekraïners te kunnen opvangen. Dit gebeurt momenteel in Hotel De Scheperskamp en Europarcs Resort De Achterhoek in Lochem. In Gorssel wordt gewerkt aan opvang in wooncomplex De Bloemenkamp.

Reguliere huisvesting

Het college wil voor statushouders blijven focussen op het bieden van reguliere huisvesting. Omdat het daarbij gaat om mensen die permanent in Nederland blijven wil het college hen zekerheid bieden van een permanent dak boven het hoofd. Mensen die een woning hebben kunnen ook meteen beginnen met de inburgering.

Wel worden, daartoe aangespoord door een motie van de gemeenteraad, ook alternatieve woonconcepten onderzocht. Maar ook dan moet het bij voorkeur gaan om permanente huisvesting. Het college wil nog voor de zomer met een voorstel naar de raad.

Landelijk

Overigens moeten in heel Nederland in de 2e helft van dit jaar 13.500 statushouders worden opgevangen. Alle Gelderse gemeenten staan samen voor een opgave van 1.623 statushouders.