Lintjesregen Lochem: vier leden en een ridder

0
Foto ter illustratie

LOCHEM – De jaarlijkse lintjesregen daalde woensdag (26/4) weer neer over het land. Wat de gemeente Lochem betreft heeft het Zijne Majesteit behaagd om vijf mensen te onderscheiden. Het gaat om vier Leden in de Orde van Oranje Nassau uit Eefde, Barchem, Epse en Lochem. Gorssel heeft er een heuse Ridder bij.

De versierselen die bij de verleende eer horen werden woensdagochtend uitgereikt door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Dit gebeurde in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem.

Onderaan dit bericht staat een kaart met alle lintjes in de regio.

Hieronder een overzicht:
De tekst is letterlijk overgenomen uit een persbericht van de gemeente:

J. (Jannie) Hietbrink-de Vos (67), Epse – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jannie Hietbrink, geboren in Steenwijkerwold, is in 1973 als vrijwilliger en in 1997 als bestuurslid toegetreden tot de scouting IJsselgroep in Gorssel. Ze begeleidt leidinggevenden, zet zich in voor geldwervingsacties en doet onder andere onderhoudwerk. Verder is zij tot 1997 leider van de welpengroep geweest en stuurde zij assistent-
leiders aan. Daarnaast onderhield zij contacten met andere scoutingsgroepen om activiteiten af te stemmen.

Van 1992 tot 1998 was ze bestuurslid van Sportvereniging Epse, afdeling gymnastiek. Sinds 1998 verzorgt ze bij het woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel, onderdeel van zorgorganisatie Sutfene, de koffiemomenten en begeleidt ze de zanggroep. In 2002 werd ze onder andere ouderling, hulpkoster, medeorganisator van inloopmiddagen en coördinator van de tweewekelijkse bloemengroet bij de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse. Ze was mede-coördinator van ouderenmiddagen en heeft lang de Kerst-Inn georganiseerd. Vanaf 1998 is Jannie Hietbrink mantelzorger voor haar schoonmoeder.

T.A. (Ton) Hissink (67), Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al vanaf 1971 zet Ton Hissink zich in als vrijwilliger bij de Autocrossclub Laren (ACCLA). Tijdens wedstrijden helpt hij mee als wedstrijdleider, baanpost en afvlagger. Ook draait hij kassa, verzorgt de catering, vult daglicenties in en vraagt toestemming aan grondeigenaren. Van 1975 tot 2016 was hij lid van het bestuur van de ACCLA, waarin hij afwisselend secretaris, penningmeester en voorzitter was. In die functies zette hij zich in voor het werven van sponsors en leden, het verzorgen van de ledenadministratie, het regelen van catering en vergunningen.

Daarnaast had hij vanaf 1979 verschillende functies tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van de Koninklijke Nationale Autosport Federatie (K.N.A.F.) en wedstrijden van Euro Pokal Autocross. Ook is hij bestuurslid, voorzitter en wedstrijdcoördinator/-leider van de Regionale Autocross Midden en Oost (R.A.M.O.). Namens regio Oost nam hij deel aan landelijke vergaderingen van de K.N.A.F. en was hij wedstrijdleider tijdens het autocross-seizoen. Ook verzorgt hij de administratie van verzekering en licenties in de regio Oost.

D. (Dirk) Rossél (71), Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dirk Rossél begon zijn activiteiten in 1962 als vrijwilliger bij en bestuurslid van Wandelsportvereniging DOS Barchem, waar hij zich nog steeds actief voor inzet. De wandelsport is zijn leven, want vanaf 2005 is hij ook lid geworden van de werkgroep Routes en Logistiek van de Stichting Barchemse 4Daagse. Als verkeersbrigadier helpt hij de kinderen van De Barchschole om veilig over te steken.

In 2010 werd Dirk Rossél medeoprichter en bestuurslid van Stichting De Barchkerk in het Midden. Hij organiseert onder andere zes keer per jaar culturele evenementen in de kerk. De opbrengst daarvan gaat naar het behoud van het kerkgebouw, het oorlogsmonument en de verzetsbank. Verder collecteert Dirk Rossél voor het Longfonds en voor het Nationaal MS Fonds. Van het MS Fonds is hij ook wijkhoofd. Voor Anke Marjolein is hij vrijwillig chauffeur. Van 1981 tot 1995 heeft de familie

Rossél vakantiekinderen opgevangen uit Duitsland en Rusland voor de Stichting Europa Kinderhulp.

T.J. (Toos) van ’t Veld–van Zeijts (65), Eefde – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al bijna vijftig jaar is Toos van ‘t Veld actief voor de Ontmoetingskerk in Eefde. In 2009 werd zij diaken en sinds een paar jaar is zij voorzitter van de Diaconie. Zij zet zich in voor allerlei activiteiten en is coördinator namens de Kring van Kerken Eefde voor vluchtelingenwerk Zutphen. Vanaf 1978 is Toos van ’t Veld bestuurslid en vrijwilliger bij Vrouwen van NU Eefde. Zij is onder andere contactpersoon en gastvrouw en helpt mee bij de organisatie van activiteiten.

Voor de Tuinclub Myosotis bedenkt en organiseert zij als bestuurslid veel activiteiten, lezingen, excursies en workshops. Als verwoed tuinierster weet ze altijd wel activiteiten te bedenken. Vanaf 1988 heeft Toos van ’t Veld met haar gezin ruim tien jaar lang zomervakanties aangeboden voor kinderen uit West- en Oost Berlijn voor de Stichting Europa Kinderhulp en op eigen initiatief regelt ze elk jaar een collecte voor deze stichting.

Voor de Interkerkelijke Vakantie Kampen Achterhoek zet zij zich in voor de vakantieweek voor ouderen en hulpbehoevenden. Ze helpt mee met het opstellen van het weekprogramma en met de organisatie van activiteiten. Toos van ’t Veld is bestuurslid geweest van Speeltuinvereniging De Bloemhof en lid van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool De Bargeweide in Eefde. Haar kracht is dat ze maatschappelijk betrokken is en dat ze mensen stimuleert om mee te doen.

P.G. (Ella) Boere-Bossinga (71), Gorssel – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1968 heeft Ella Boere naast haar werk ook nog tijd weten te vinden voor vrijwilligerswerk. Ze was vrijwilliger en bestuurslid van de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie, waarbij ze de afdeling Groningen “Alcedo” heeft opgericht. Ze was bijzonder actief op Vlieland als voorzitter van zangvereniging “Harmonie”, vrijwilliger bij het Oranje Comité en bestuurslid van de Bond van Plattelandsvrouwen. In 1973 werd Ella Boere gastouder van Duitse en Franse kinderen bij Stichting Europa Kinderhulp. Vanaf 1978 was zij bij deze stichting medewerker en voorzitter regio Gelderland en lid van het hoofdbestuur.

Vanaf 2005 heeft ze zich tien jaar lang ingezet als bestuursmedewerker voor Kwaliteit en Certificering en als lid van de werkgroep voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeling mentorenbeleid. Van 1977 tot 2004 was Ella Boere vrijwilliger en bestuurslid van de Kerkelijke Gemeente te Beesd. Hier gaf zij de Werkgroep Wereld Wijd nieuw elan en nam ze het voortouw in het bedenken van inzamelingsacties voor goede doelen. In verband met het werk van haar man ondersteunde Ella Boere vanaf 1990 jarenlang de bezoeken van Russische en Oekraïense delegaties aan Nederland.

Zij was lang met hart en ziel mantelzorger voor haar intussen overleden moeder, voor de dochter van haar zus en voor de vriendin van haar moeder. Nu begeleidt ze al 13 jaar haar zwager. Vanaf 1978 geeft Ella Boere lezingen over onder andere de brede sociale sector, het leven op Vlieland en het leven van vrouwen op het platteland en in het hoge noorden van Siberië. Voor de protestantse Gemeente Gorssel/Epse verricht Ella Boere hand- en spandiensten en ze heeft een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van het beleidsplan.

In 2008 werd ze lid van de WMO-raad van de gemeente Lochem. Ze verzorgt onder andere de nieuwsbrief en neemt deel aan werkgroepen en overleggen. Ella Boere heeft, door haar kennis, achtergrond en betrokkenheid, grote invloed op de adviezen van de WMO-raad.

Hieronder een kaart met de verleende lintjes in de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen. (bron: LokaalGelderland.nl)