Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Dijkerman uit Laren

0

LAREN/LOCHEM – Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft woensdag (3/7) een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Dijkerman uit Laren. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast het ondernemerschap – Dijkerman is directeur-eigenaar van Dijkerman en Lammers installatiebedrijf – ontplooide hij vele andere activiteiten. Bijna 40 jaar lang zette Gerrit Dijkerman zich enthousiast in als secretaris van de ondernemersvereniging in voor het ondernemersklimaat en de werving van nieuwe leden. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de onderlinge verbondenheid tussen ondernemers.

Fondsenwerving

Ook stond hij aan de wieg van diverse initiatieven en fondsenwervingsacties. Een van die acties betrof de werving voor de slachtoffers van de tsunami in de Indische Oceaan op Tweede Kerstdag 2004. Maar ook voor de viering van 140 jaar Koninklijke Muziek Vereniging Apollo en voor de fondsenwerving voor de aanschaf van nieuwe uniformen was hij actief.

Larense Kermis

Daarnaast was hij van 1979 tot 1987 voorzitter van de Larense Beurs Commissie en verantwoordelijk voor de inschrijvingen voor de kermisbeurs en het realiseren van de evenementen accommodatie. Van 1987 tot aan 2019 was hij lid van de Larense Kermis Commissie (nu Laren Action Fair) en onderhandelde de contracten uit met de kermisexploitanten.

Verkleedwedstrijd

Hij  wierf nieuwe kermisexploitanten voor de verbetering van het kermisaanbod van de bijna 500-jaar oude kermis in Laren. Ook verzorgde hij de PR en hielp u bij de op- en afbouw van de Larense Kermis. In de jaren 90 her-initieerde hij de verkleedwedstrijd op de maandag van de kermis en werd zelf jurylid.

Anjagerscommissie

Daarnaast was hij  mede-initiatiefnemer en lid van de ‘Anjagerscommissie’. Dit gremium ontstond als gevolg van de teruglopende bezoekersaantallen van de kermis en beoogt nu de stimulering van saamhorigheid in het dorp. Ook organiseerde het het traditionele bedrijvenuurtje, het ‘Anjagersfeest’, voorafgaande aan de Larense Kermis. Sinds twee jaar verzorgt deze club tevens het dorpsontbijt op de maandag van de kermis en sinds 2018 ook de verkiezing van ‘ondernemer van het jaar’.

Gerrit Dijkerman heeft zich langdurig ingezet voor de samenleving. Die inspanningen waren
voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.